Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Umenie zblízka 8 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Exhibition

Umenie zblízka 8

Pálffy Palace (show Contact)
23. 3. 2021 - 11. 7. 2021
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast

Virtuálna prehliadka: https://bit.ly/3uCRmtW

 

Projektom Umenie zblízka vyšla Galéria mesta Bratislavy už ôsmykrát zo  svojich brán. Diela umenia 20. a 21. storočia zo svojich zbierok  priniesla k žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl vo veku od 10 do 15 rokov, a to formou pracovných listov s veľkoformátovými reprodukciami a výzvou k zapojeniu sa do projektu, k práci na tvorivých interpretáciách.

 

V aktuálnom ročníku žiaci reagovali na 7 diel zo zbierok GMB od týchto slovenských autorov: Anton Jasusch, Viera Kraicová, Vladimír Popovič, Juraj Meliš, Marián Mudroch, Stano Masár a Štefan Papčo. Zo stoviek interpretácií, ktoré sme dostali od 36 škôl na celom Slovensku, sme 

vybrali na výstavu a do katalógu 56 diel od žiačok a žiakov z 21 škôl.

 

 

Projekt, ktorý sa nekončí

 

Každý projekt má svoj začiatok a koniec. Keď sme v roku 2006 pripravovali prvý ročník celoslovenského programu pre školy Umenie zblízka, ani nám nenapadlo, že bude žiť vlastným životom ďalších pätnásť rokov. Ôsmym ročníkom sa dnes uzatvára, čo je príležitosť pripomenúť v 

skratke jeho príbeh, ktorý sa začal písať počas trojročného programu galerijnej edukácie Bližšie k múzeu (iniciátorkou bola Marcela Kvetková a Nadácia – Centrum súčasného umenia). Projekt Umenie zblízka prispel k profesionalizácii galerijnej edukácie na Slovensku. Inšpiroval sa programom londýnskej Národnej galérie Take One Picture a neskôr naň nadviazali príbuzné programy v galériách v Banskej Bystrici a  Nitre, a to všetko v čase, keď školy nemali k dispozícii dostatok metodického 

materiálu venovaného súčasnému umeniu a Galéria mesta Bratislavy mala ako jedna z mála stálu expozíciu umenia 20. a 21. storočia, diela z ktorej sa projekt snažil zviditeľniť. Galéria vyšla symbolicky zo svojich brán a formou reprodukcií ponúkla školám – pedagógom a ich prostredníctvom mladým ľuďom vo veku 10 až 15 rokov – metodický materiál založený na prepojení umeleckých diel s témami každodenného života a inšpirácie k vlastnej tvorivej činnosti. Stavila na súčasné umenie, 

vychádzajúc z idey idúcej proti predstave o jeho nezrozumiteľnosti. Umenie reflektujúce súčasnosť, v ktorej žijeme, sa nás totiž bezprostredne týka a – ak sa naučíme čítať jeho jazyk – má nám na 

rôznych úrovniach čo ponúknuť.

      Galéria mesta Bratislavy, ktorá tento rok oslavuje šesťdesiat rokov svojej existencie, mala k téme vzdelávania umením vždy čo povedať. Už v roku 1979, ktorý UNESCO vyhlásilo za Rok dieťaťa, vznikol na jej pôde v československom kontexte unikátny projekt Galéria dieťaťa, ktorá tu fungovala až do roku 1993. Vyznačovala sa otvorenosťou a presahmi k spolupráci s umelcami takzvanej neoficiálnej scény (Marián Mudroch, Ladislav Čarný, Igor Minárik, Miloš Štofko, Jaroslava Šicková a i.), ktorí pôsobili ako pedagógovia na základných umeleckých školách a v galérii viedli programy a denné tábory na nádvorí Mirbachovho paláca či prednášky a diskusie na výstavách (Rudolf Fila). Neskôr, v roku 2002, sa vzdelávacie poslanie galérie naplno obnovilo v unikátnom dialógu umenia 

minulosti a súčasnosti a nadviazalo na didaktickú a metodickú činnosť v oblasti vzdelávania umením, ku ktorému dnes majú práve galérie čo povedať.

      Projekt Umenie zblízka sa však celkom nekončí. Vstupuje do ďalšej, otvorenej fázy svojej existencie. Počas jeho realizácie sa podarilo spracovať a do škôl na celom Slovensku formou reprodukcií priniesť diela zo zbierok Galérie mesta Bratislavy od päťdesiatich šiestich umelcov a umelkýň 20. a 21. storočia. Tie budú aj ďalej slúžiť ako metodický materiál voľne prístupný pedagógom, rodičom, študentom a všetkým záujemcom o svet umenia a tvorivosti. Výstavy, na ktorých predstavilo svoje práce okolo 280 detí a kolektívov, prispeli aj k téme edukatívnych 

výstav a spôsobu vystavovania detskej tvorby spolu s originálmi diel. Detská tvorba sa v histórii dostávala do pozornosti postupne, čo súviselo so záujmom filozofie, psychológie a pedagogiky o svet detstva, ktorý sa prebudil v 18. – 19. storočí. Cesta k objaveniu detskej tvorby ako zdroja inšpirácie v umení (Paul Klee, Pablo Picasso, Vasilij Kandinskij atď.) však súvisela až s hľadaním alternatív ranej moderny voči dovtedy dominantnej imitácii reality, čo umožnilo naplno oceniť 

kvality detskej tvorivosti. Tá si zaslúži pozornosť a podporu aj dnes, keďže je podstatnou a potrebnou súčasťou rôznych oblastí života. Navyše, ku klasickým vyjadrovacím prostriedkom jazyka umenia dnes pribudli aj nové médiá, čo je téma zasluhujúca si samostatnú pozornosť a odzrkadľujúca sa aj v galerijnej a výtvarnej pedagogike.

      Je namieste poďakovať sa desiatkam učiteľov a tisíckam detí a mladých ľudí, ktorí sa do projektu Umenie zblízka pravidelne zapájali  a prispeli svojím tvorivým videním sveta, ako aj kolegom v galérii, vďaka ktorým projekt napredoval. Vážime si každého participujúceho pedagóga a žiaka, najmä dnes, v čase pandémie, keď mnohé práce vznikali v pre nás novej životnej situácii. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa do ôsmeho ročníka projektu v roku 2020 zapojilo len tridsaťpäť škôl, zatiaľ čo do prvého v roku 2006 až tristotridsať. Podstatné však je, že mu ostali verné pedagogičky a pedagógovia, s ktorými sme spolupracovali dlhodobo a právom ich môžeme označiť za „učiteľov tvorivosti“.

      Aj keď vzdelávanie je beh na dlhé trate, veríme, že projekt svojím dielom prispel k podpore takzvanej malej tvorivosti, ktorá je nevyhnutnou súčasťou našich každodenných životov. Ako ho kedysi zhodnotil jeden z detských účastníkov: „Nič sa mi nepáčilo ani mi nič neprekážalo, ale bavilo ma to robiť.“ Aby nám tvorivosť prinášala radosť a obohatenie života – to je odkaz a prianie pre nás všetkých, deti i dospelých.

 

Daniela Čarná

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Curator: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Curator: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Josef Sudek
Curator: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.