Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

 

Mirbach Palace, one of the Gallery´s buildings, dates back to 1768.

 

Exhibition

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta

Pálffy Palace (show Contact)
23. 9. 2016 - 6. 11. 2016
Curator: Zsófia Kiss-Szemán

Štefan Polkoráb (1896 – 1951) je úzko spojený s Bratislavou a bratislavským regiónom. Narodil sa v Cajle, v Pezinku, okrem rokov v Trnave v období 1926 – 1932 žil a tvoril v Bratislave, kde aj umrel.

Študoval v rokoch 1911 – 1913 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, následne v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde pokračoval v štúdiách po vojne u Maxmiliána Pirnera, ktorý bol známy ako vynikajúci portrétista.

Štefan Polkoráb sa vypracoval na portrétneho majstra, dostával zákazky od najznámejších osobností svojej doby a v roku 1932 portrétoval podľa živého modelu prezidenta Tomáša Garrigue-a Masaryka na zámku v Topoľčiankach. Táto portrétna maľba v oleji sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. V súkromnej zbierke sa zas zachoval skicár, ktorý obsahuje študijné kresby k predmetnému dielu, a pri jednej sa nachádza aj nápis „ucho p. prezidenta“.

Zámerom výstavy je prezentovať tento portrét vo viacerých súvislostiach:

- hľadiska umelecko-výtvarnej a vývoja dejín slovenského výtvarného umenia

- v súvislosti so skicárom – akú úlohu zohrávajú kresby pri vzniku maľby

- z hľadiska histórie medzivojnového obdobia a historickej úlohy T. G. Masaryka

- z hľadiska poslania a úlohy portrétu v tvorbe tohto vynikajúceho maliara, ktorý sa venoval aj krajinomaľbe a ľudovému žánru

- z hľadiska komparácie s inými dobovými portrétmi T. G. Masaryka – rôzny prístupy ako maľba podľa živého modelu, kópia na základe maľby alebo na základe fotografie, voľná interpretácia portrétovaného a pod.

Koncepcia výstavy je postavená aj s prihliadnutím na jej didaktický zámer a bude vydaný detský sprievodca s primeranými úlohami. K výstavnému projektu je plánovaná rozsiahla galerijno-pedagogická aktivita formou sprievodov a netradičných hodín histórie a dejín umenia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Curator: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 30. 9. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Peter Roller
Curator: Ivan Jančár
28. 6. 2018 - 2. 9. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Oskár Ember
Curator: Zsófia Kiss-Szemán
21. 6. 2018 - 19. 8. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Monika Pascoe Mikyšková
Curator: Ruth Peterová
19. 6. 2018 - 23. 9. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Rudolf Sikora
Curators: Katarína Bajcurová, Rudolf Sikora
3. 5. 2018 - 29. 7. 2018
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Mešťanosta Prešporka Heinrich Justi
Author: Kornel Spányik (1858 – 1943)
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.