Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka 2018: Podkrovie | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Exhibition

Štipendium Radislava Matuštíka 2018: Podkrovie

Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Mirbach Palace (show Contact)
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
Curator: Gabriela Smetanová

PODKROVIE

Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan

_podkrovie

Podkrovie je autonómny priestor nevzťahujúci sa ku konkrétnym funkciám. Nemá vlastný a jasný koncept.  Je dôsledkom, vedľajším produktom (konštrukcie strechy), zadefinovaným dodatočne.

Iný, neurčitý priestor. Reziduum. Medzera.

Práve nejasnosť využitia generuje otvorenosť jeho interpretácie a adaptácie. Je ambivalentné, podvratné, zvyškové, neúmyselné.

Podkrovie je priestor bezpohlavný, ale aj pomerne špecifický. Beztvarý a pritom výrazne fyzicky vymedzený. Postráda samozrejmosť ľahkého prístupu.

_spolupráca

Zúčastnení vstupujú do vzájomnej konfrontácie, pri ktorej nejde o saturáciu konfliktu, ale každodenný stret skupiny ľudí. Radikálnosť ostrého kontrastu nahrádza schopnosť čítať, pomenovať, reagovať.

_výstava

Jeden definitívny obraz nahrádza časovosť, dialóg, efemérnosť, početnosť. Nesleduje sa súlad a upratanosť, len vrstvenie a kauzálnosť krokov.

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Author: Anton Čierny
Curator: Ján Kralovič
28. 1. 2020 - 22. 3. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
23. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Konštantín Bauer
Curator: Zsófia Kiss-Szemán
27. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
22. 11. 2019 - 23. 2. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 1. 3. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.