Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Celok je menší ako súčet jeho častí | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

Exhibition

Celok je menší ako súčet jeho častí

Mirbach Palace (show Contact)
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Curator: Mira Keratová

Umelec: Peter Bartoš

Participujúce umelkyne a umelci: Petra Feriancová, Andreas Fogarasi, Martin Hrvol, Anna Jermolaewa, Ingeborg Strobl, Lois Weinberger

Výstava Celok je menší ako súčet jeho častí je postavená na asymetrických celkoch a viacerých intervenčných vstupoch vystavujúcich autoriek a autorov. “V diskurze Vzťahovej etiky a z umelecko-historických, ako aj súčasných kurátorských pozícií skúma koncepty krajinotvorby Petra Bartoša (1938) a jeho programu tzv. ekologickej kultúry, v ktorom sa sústredil na regeneráciu vzťahov a ekológiu konkrétnych prostredí. Ťažiskom sú jeho poňatia mestských prostredí, ktorými sa vo svojej konceptuálnej tvorbe zaoberal od 70. rokov 20. storočia. Bartošova historická tvorba je okrem experimentálnych umeleckých kvalít a špecifickej estetiky aktuálna nielen v ekologickom, ale aj antropologickom rozmere angažovaného chápania ekológie ako vzťahov. Jeho špecifické prístupy, ako aj priebežný formálny a ideový vývoj exponovaného materiálu, a, samozrejme, objemnú a dynamickú autorskú produkciu, reflektuje celkové poňatie a architektúra výstavy.” približuje tvorbu Petra  Bartoša kurátorka výstavy, Mira Keratová.


Jedným z autorov umeleckých intervencií, ktoré dialogicky vrstvia Bartošove záujmové pole cez tematizáciu vzťahovosti, je Andreas Fogarasi (1977), ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá analýzou diskurzu architektúry v súvislosti s konceptami kultúry a ideológie. S Bartošom ho spája vzťah na spôsob umeleckých internacionalistických spoluprác. Podobný medzigeneračný súvis s ním má aj Petra Feriancová (1977), ktorá skúma reprezentáciu a muzealizáciu pôvodných prírodných habitátov a svoj dialogický model aplikuje vo vnútri apropriovaného diela. S ohľadom na situovanie Bratislavy vôbec je do výstavy zahrnuté prepojenie na viedenský urbánny priestor (častí bývalého MuseumsQuartier, Südbahnhofu a ďalších) v dielach autorov Anna Jermolaewa (1970), Ingeborg Strobl (1949 – 2017) a Lois Weinberger (1947 – 2020). Participujúcim autorom nastupujúcej generácie je Martin Hrvol (1989) so svojou elaborovanou sériou monumentov biotopov. Expozícia výstavy, doplnená o paralelnú Paleobiologickú expozíciu, ktorá vznikla v spolupráci s geológom Danielom Pivkom, je postavená na performatívnych momentoch, ktoré usmerňujú choreografiu divákov a zosúvzťažňujú jednotlivé diela. 

 

Peter Bartoš je neoavantgardný umelec generácie 60. rokov 20. storočia, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberal životným prostredím. Príznačne sa nezameriaval na divokú, ale človekom už kultivovanú prírodu – cez domestikované zvieratá k urbanizovanému, resp. kultúrnemu prostrediu. O prostredí uvažoval holisticky, v transdisciplinárnych a vzťahových rámcoch a s hlbokým porozumením pre súvislosti pôvodnej i aktuálnej situácie, ktorú dával do perspektívy regenerácie rozhodujúcich vzťahov. Výstava potrvá v Mirbachovom paláci do 20. februára 2022.


Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Curator: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Josef Sudek
Curator: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.