Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Milovanie - smrť - maľovanie | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava has published new guides in Slovak and English languages to the permanent exhibitions of the 19th and 20th century art.

Exhibition

Milovanie - smrť - maľovanie

Author: Peter Ondreička
Pálffy Palace (show Contact)
4. 9. 2014 - 19. 10. 2014
Curator: Katarína Bajcurová

 

 

Výstavou pod názvom Maľovanie – smrť – milovanie sa v Galérii mesta Bratislavy prezentuje tvorba Petra Ondreičku (1947 – 1990). Keďže jeho dielo sa pred viac ako dvomi desaťročiami predčasne uzavrelo, patrí bohužiaľ k „polozabudnutým“ postavám slovenského umenia. Bol výrazným talentom svojej generácie, absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1966 – 1972, oddelenie monumentálnej maľby a gobelínu, prof. Peter Matejka) a hoci na scénu vstúpil začiatkom 70. rokoch 20. storočia (čo sa zhodovalo aj zo začiatkom obdobia normalizácie v kultúre), jeho tvorba sa vždy stála a odohrávala sa akoby na okraji, bez akejkoľvek ambície stať sa súčasťou dobového výtvarného života a diania. Peter Ondreička bol osamelým bežcom, tvoril nezávisle a do istej miere aj osamotene, stál nielen mimo oficiálneho, ale aj neoficiálneho diania, vzdialené mu boli nielen snaženia na poli tzv. angažovaného umenia, no i zápasy na opačnej strane dobového spektra o konceptuálnu a dematerializovanú paradigmu umenia. Ako osobnosť zložitá, introvertná so silnou výtvarnou intuíciou a vnútorným videním sa skôr obracal k starým majstrom, tradícii, formové zložky umeleckého diela a názorové napredovanie preňho vôbec neboli dôležité. Preňho bola tvorba predovšetkým činnosťou, cez ktorú sa sám vyrovnával nielen so svetom, v ktorom musel žiť (nie jednoducho a ľahko) a ktorý chcel pochopiť i uchopiť hlbšie, dôslednejšie, úprimnejšie, ako to videl okolo seba. Súčasne aj bojom so sebou samým, s vlastnými prežívaniami, smútkami, depresiami, ktoré ho sužovali. Maľovanie tak bolo možno preňho viac ako pre kohokoľvek iného zápasom nielen s vlastnými vnútornými démonmi, ale aj očistnou, katarznou činnosťou, cez ktorú prinášal a sprostredkúval svoje vlastné ľudské poznanie a umelecké zážitky iným. Hoci jeho program figuratívnej maľby so silným osobným – expresívnym gestom bol možno mimočasový (vyvrcholil v neobyčajne sugestívnom finále krátko pred predčasným odchodom), dodnes si zachoval nielen originálnu estetickú hodnotu, ale aj myšlienkovú silu. Peter Ondreička nemal veľa samostatných výstav (1987, Galéria L. Novomeského v Bratislave, posmrtne 1991, Galéria mesta Bratislavy), jeho dielo bolo umeleckohistoricky takmer nereflektované, odborne a dokumentačne nespracované, čoho dôsledkom je, že dodnes vypadáva a absentuje v širších umeleckohistorických prehľadoch. Výstava (kurátorka Katarína Bajcurová) a knižná monografia (zostavili Katarína Bajcurová, Mila Haugová a Eva Kovačevičová-Fudala), ktorá vychádza pri príležitosti výstavy si postavili za cieľ vrátiť dielo Petra Ondreičku do dejín slovenského výtvarného umenia. Pozrieť sa na jeho tvorbu a nonkonformnú osobnosť nezaťaženými očami. Zároveň zozbierať a predstaviť čo najkompletnejší obrazový materiál (maľby a kresby) zachovaný tak vo verejných, ako aj súkromných zbierkach a majetkoch. A napokon oživiť takmer zabudnuté diela a priviesť ich znovu k čitateľom a divákom.     

 

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpg

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Peter Ondreička

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Curator: Mira Keratová
25. 11. 2021 - 20. 2. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Milota Havránková, Libuše Jarcovjáková, Zuzana Pustaiová
Curator: Anna Vartecká
5. 11. 2021 - 30. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Josef Sudek
Curator: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
29. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Patrícia Ballx
8. 10. 2021 - 9. 1. 2022
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.