Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Masmediálne obrazy ženy | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Exhibition

Masmediálne obrazy ženy

Pálffy Palace (show Contact)
3. 5. 2017 - 11. 6. 2017
Curator: Lucia Ramljakolvá

Téma zobrazovania podôb ženy patrí  k najtradičnejším motívom prítomným v dejinách umenia od samého začiatku. Vizuálna kultúra zaznamenáva v dejinnom vývoji rôzne podoby ženy od  archetypálnych zobrazení Venuše, ženy ako hrdinky mytologických, či literárnych príbehov, ženy v náboženskej ikonografii – matky, Madony, Márie, či ženy ako objekt záujmu, múzy a zdroje umeleckej inšpirácie.

Najmä od roku 1989 až po súčasnosť môžeme na Slovensku  vo vnímaní  ženskej spoločenskej role sledovať istý posun a  k tradičným podobám prezentovaným v dejinách umenia pribúdajú nové vizuálne obrazy žien vytvárajúce sa vplyvom vznikajúcej konzumnej kapitalistickej spoločnosti.

Koncepcia projektu Masmediálne obrazy ženy prezentuje diela slovenských súčasných umelcov, ktorí individuálnym prístupom k tejto téme s nadhľadom, sarkazmom, ale aj kriticky hodnotia vytváranie nerealistického zidealizovaného obrazu žien, ktorý je prezentovaný masovými médiami.  

Pomerne široký záber tvorby (1964-2017) prezentovaných umelcov sa zaoberá problematikou feminizmu, gendrového umenia, kultu krásy a dokonalosti, fenoménov ženskej psychiky, syndrómu Barbie, či formovaním idealizovaných ženských modelov konzumnej spoločnosti s dôrazom na vonkajšiu stránku a povrch.  Vybrané diela vo vzájomnom dialógu vytvárajú spoločný kontext v podobe rôznych výtvarných prejavov autorov. Koncept dopĺňa komentár kurátora a vybrané citáty estetikov a súčasných filozofov relevantné pre dokreslenie hlavnej idei.

Cieľom výstavy je prezentovanými dielami poukázať na nový pohľad a významové obsahy v zobrazeniach ženských rolí  v súčasnej spoločnosti a zároveň poukázať na absurdnosť  vnucovanú masmediálnymi obrazmi žien v podobe estetického perfekcionizmu.

 

 

Zoznam autorov: Stanislav Filko (1937-2015), Jana Želibská (1941), Peter Meluzin (1947), Igor Ondruš (1972), Dorota Sadovská (1973),  Eva Tkáčiková (1974),  Viktor Frešo (1974),  Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová (1975, 1977), Matej Fabian (1979), Lucia Dovičáková (1981), Jana Bubelinyová (1982), Tomáš Glajch (1986)

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Curator: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Emoke Vargová
Curator: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Curator: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbach Palace / Exhibition
Authors: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Curator: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Re – interpretácia
Author: Patrik Kovačovský
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.