Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Avers – Revers or Nothing is as it seems to be | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The installation Passage by Matej Krén consists of almost 15,000 books?

Exhibition

Avers – Revers or Nothing is as it seems to be

Author: Milan Bočkay
Pálffy Palace (show Contact)
18. 2. 2022 - 17. 4. 2022

Opening of the exhibition

Thursday, February 17, 2022, 6.00 p.m.

 

Milan Bočkay je tvorca programu analytickej maľby na princípe trompe l’oeil (zrakového klamu). Člen výtvarného združenia avance-retard. Patrí do okruhu absolventov stredoškolského štúdia u prof.  Rudolfa Filu (ŠUP 1961 – 1965), ktorí od konca sedemdesiatych rokov rozvíjali novú vizuálnu podobu konceptu s cieľom  zachovať si vnútornú autenticitu tvorby. 

“V  istej eseji som čítal, že Platón v desiatej knihe svojej Ústavy uvádza, že každá vec musí mať svoj  predobraz, povestnú ideu. Ideu kladie Platón na prvé miesto a jej vytvorenie alebo stvorenie pripisuje Bohu. Na základe idey vzniká konkrétna vec vyrobená remeselníkom. Ona vec je však v podstate napodobnením idey, ktorú stvoril Boh. Tretí v poradí je umelec, maliar, ktorý vec maľuje a vzniká tak napodobnenie napodobnenia. Podľa Platóna výsledkom je klam a ilúzia, ktorým deti a nezrelí ľudia môžu podľahnúť, mysliac si, že sú to skutočné veci. Do tejto, podľa filozofa najnižšej kategórie by som sa so všetkou cťou chcel zaradiť.”

Milan Bočkay (katalóg Fila kreslí Paštéku, 2016)


Obrazy Milana Bočkaya nenapodobňujú, ale rekonštruujú. Ukazujú nielen videné, ale aj to, čo nevidieť alebo zle vidieť. Roky sa pohrával so zahmlievaním hraníc medzi realitou a ilúziou, banálnym a vznešeným, vysokým a nízkym. Neskôr na obrazoch začali pribúdať nové vrstvy a nové významy. Vznikali obrazy podobné palimpsestom – textom na pergamene, z ktorého boli staršie, často oveľa cennejšie zápisy vyškrabané a nahradené novými bezvýznamnejšími textami. Na Bočkayových obrazoch nič nepochádza z cudzích prameňov, všetko je vlastnoručne namaľované. Rám, plátno, podklad, ktorým boli väčšinou citácie starých majstrov, zadná strana obrazu. Ešte aj kazy materiálu.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Milan Bočkay

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Erna Masarovičová
Curators: Ľuba Belohradská, Ľubica Hustá, Katarína Kissoczy
30. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Gisela Weyde
Curator: Zsófia Kiss-Szemán
9. 6. 2022 - 2. 10. 2022
Pálffy Palace / Exhibition
Curators: Alexey Klyuykov, Laďa Gažiová, Zbyněk Baladrán
28. 4. 2022 - 25. 9. 2022
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.