Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

BLAF 2014 v Galérii mesta Bratislavy | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava has published new guides in Slovak and English languages to the permanent exhibitions of the 19th and 20th century art.

Exhibition

BLAF 2014 v Galérii mesta Bratislavy

Mirbach Palace (show Contact)
2. 10. 2014 - 5. 10. 2014

Program

B L A F 2014

2. – 5. októbra 2014

Zmena programu vyhradená

 

PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19; MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11

 

piatok 3. 10. 2014 o 18:00, Pálffyho palác, Panská 19

OLTÁRE SÚČASNOSTI A MINULOSTI

Kurátorský a lektorský výklad s dobrovoľnou výtvarnou dielňou pre verejnosť

Trvanie: 90min

VSTUP ZDARMA

 

Gotické krídlové oltáre patria medzi najcharakteristickejšie doklady gotického umenia na Slovensku. „Oltáre“ Alexa Mlynárčika a Stana Filka boli vytvorené v 60-tych rokoch 20.storočia. Premostením medzi storočiami, porovnaním ich typologických a ideových špecifík si budeme klásť otázky o ich vzájomných súvislostiach, podobnostiach či rozporoch. Sakrálne a profánne, telesné a duchovné, súčasné a minulé: to sú témy nášho stretnutia, ktoré sa spolu pokúsime aj vizualizovať.

...................................................................................................................................

 

sobota  4. 10. 2014 o 10:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

AUTORSKÝ SPRIEVOD VÝSTAVOU ALEXA MLYNÁRČIKA

Výstavou v Mirbachovom paláci bude sprevádzať autor Alex Mlynárčik

Trvanie: 60min

VSTUP ZDARMA

...................................................................................................................................

 

sobota 4. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

STOPOVANIE

program pre rodiny s deťmi

 

Trvanie: 90min

Na program je potrebné sa prihlásiť na adrese vzdelavanie@gmb.sk

...................................................................................................................................

sobota – nedeľa od 11:00 do 18:00, Prašná Bašta, Zámočnícka 11

SVIATOČNÉ HODY V PRAŠNEJ BAŠTE „ Pocta Antonimu Miraldovi“

 (originály "akademického maliara" Alexa Mlynárčika za jednotnú cenu 5 € - autorizované a číslované)

 

Predajné miesta žetónov, za ktoré bude možné originály získať: 

Mirbachov palác, Františkánske námestie č.11, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)

Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava (od 11.00 do 18.00 hod.)

Prašná bašta, Zámočnícka 11, Bratislava (od 11.00 do 23.00 hod.)

Dátum predaja: od 2. – 5. 10. 2014 

 

Zakúpené žetóny Vás oprávňujú získať "originál", ktorý  môžete  konzumovať na mieste, alebo si ho uskladniť vo Vašej zbierke.


Dôležité upozornenie:
 výnimočne nejde o bluf!

...................................................................................................................................

 

nedeľa 5. 10. 2014 o 15:00, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11

STOPY

Autorský sprievod na výstave A. Mlynárčika. Sprievod povedie Silvia Čúzyová.

 

VSTUP ZDARMA

...................................................................................................................................

 

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Author: 25 rokov Ceny Oskára Čepana
Curator: Nikolas Bernáth
22. 7. 2021 - 17. 10. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Juraj Gavula
Curators: Matej Gavula a Vladimíra Büngerová
30. 6. 2021 - 24. 10. 2021
Mirbach Palace / Exhibition
1. 5. 2021 - 31. 12. 2021
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.