Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Odkryté z depozitára | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Exhibition

Odkryté z depozitára

Mirbach Palace (show Contact)
11. 11. 2019 - 15. 12. 2019

Z depozitárov GMB sme vybrali dvadsať diel z obdobia socializmu. Autori sú rozdelení do dvoch skupín reprezentujúcich dve rôzne stanoviská. Prvú skupinu tvoria predstavitelia socialistického realizmu tvoriaci v duchu ideológie reálneho socializmu, druhú umelci stojaci v opozícii proti vládnucej komunistickej strane a tvoriaci slobodne.  

Názov Odkryté z depozitára poukazuje na spôsob inštalovania diel. Výstava nepodáva ucelený obraz o výtvarnom umení socialistického realizmu. Jej cieľom je v prvom prípade pripomenúť prioritné ideologické kritériá s konvenčnými a angažovanými témami na úkor umeleckej hodnoty a v druhom prípade uviesť príklady diel, ktoré sa venovali závažným témam na vysokej umeleckej úrovni.

Je pravda, že v osemdesiatych rokoch 20. storočia, čiže v čase takzvanej perestrojky, sa hranice tolerancie voči umelcom neoficiálnej scény, respektíve disidentom, trocha posunuli a postupne sa otvárali možnosti na prezentáciu či nákup ich diel. GMB tak mohla po šesťdesiatich rokoch opäť rozšíriť akvizičnú činnosť a nakupovať diela z oboch táborov, o čom svedčí skutočnosť, že až na jednu výnimku boli všetky vybrané diela nakúpené pred rokom 1989.

Dvoma skupinami diel sme chceli vyjadriť rozpoltenosť doby, keď deklarované hodnoty často nezodpovedali skutočnosti. Nežná revolúcia mala pred 30 rokmi tento pokrivený hodnotový systém napraviť, uviesť ho na správnu mieru a vytvoriť slušnú spoločnosť. Ideálmi Nežnej revolúcie boli sloboda a láska, možnosť vyjadriť svoj názor – osobný i umelecký – bez rizika represálií, ako sa to dialo v reálnom socializme.

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.