Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Mesiac Fotografie 2018 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Exhibition

Mesiac Fotografie 2018

Author: Péter Korniss
Mirbach Palace (show Contact)
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019

Výstava Pétra Kornissa nám ponúka pohľad na posledné polstoročie osudu tradičnej ľudovej kultúry a jej predstaviteľov.

Fotografie v prvej miestnosti ukazujú zdanlivo nedotknutý svet vidieka, na ktorý fotograf narazil v 60. a 70. rokoch minulého storočia najmä v oblasti Transylvánie v Rumunsku. Prvá časť snímok sa teda zaoberá zachytávaním sveta odsúdeného na zánik. Na týchto fotografiách je rovnako prítomná autorova radosť z nových objavov, ako aj jeho čerstvý pohľad na svet.

Fotografie v druhej miestnosti reprezentujú zmeny dejúce sa vo vidieckych oblastiach. Po roku 1989, keď padol východoeurópsky totalitný režim, sa životy ľudí na dedine zmenili nenávratným spôsobom. Kornissove fotografie zároveň zobrazujú nezastaviteľne sa šíriacu globalizáciu. Môžeme tu vidieť snímky zoradené autorom tak, aby podčiarkovali posolstvo, ktoré chcú divákovi komunikovať.

V tretej miestnosti uvidíme Kornissove práce z obdobia posledných rokov. Tieto snímky ukazujú transylvánske ženy pracujúce v Bukurešti ďaleko od svojich domovov: ženy, ktoré upratujú byty, starajú sa o starcov či predávajú svoje ľudové umelecké výrobky. Sú akoby „hosťujúcimi“ pracovníčkami – a z toho je zrejmé, že nová séria fotografií súvisí s jedným z Kornissových starších projektov s názvom „Gastarbeiter“, ktorý bol v Bratislave vystavený v roku 2002. Tieto snímky sú dôkazom zmeny vo fotografickom prístupe autora a dajú sa v nich nájsť znaky konceptuálneho myslenia.

Táto výstava, v ktorej je obsiahnutá až polovica storočia, nielen sleduje kontinuitu histórie, ale tiež ukazuje zmeny v Kornissovom prístupe k fotografii, ktoré sa za päťdesiat rokov odohrali.

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Péter Korniss

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Martin Vongrej
Curator: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Olja Triaška Stefanović
Curator: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.