Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Traces of Man | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Exhibition

Traces of Man

Author: Oskár Ember
Pálffy Palace (show Contact)
21. 6. 2018 - 19. 8. 2018
Curator: Zsófia Kiss-Szemán

OSKÁR EMBER

1892 Spišská Nová Ves – 1953 New York

Stopy človeka / Traces of man

Katalóg výstavy: KISS-SZEMÁN, Zsófia: Oskár Ember. Stopy človeka / Traces of man. Galéria mesta Bratislavy, 2018, 60 s. (slov. a ang. jazyk)

Vernisáž: 21. 6. 2018, 17.00 h

STOPY ČLOVEKA

Na Slovensku možno stopy maliara a grafika Oskára Embera spojiť jedine s fenoménom košickej moderny. Ani predtým, ani potom sa nenašli žiadne relevantné zmienky o jeho tvorbe, dokonca nebolo známe ani jeho občianske meno. V dobovej tlači sa zachovali informácie o dvoch výstavách vo Východoslovenskom múzeu, na ktorých sa v rokoch 1921 a 1922 zúčastnil, ale ich obsah zostal neznámy. Do zabudnutia upadla aj skutočnosť, že v roku 1920 vydal v košickej tlačiarni Hermes album pätnástich litografií s témou Peer Gynt.

O Oskárovi Emberovi sa takmer celé jedno storočie opakovali dve až tri vety, ktoré boli veľmi všeobecné, prípadne obsahovali faktické chyby. Jeho meno sa dostalo do povedomia širšej verejnosti v roku 2013 v súvislosti s košickou modernou, ale ani vtedy sa nepodarilo získať žiadne nové poznatky.

Aktuálna výstava a sprievodný katalóg prezentujú výsledky bádania kurátorky v Maďarsku a na Slovensku, na základe ktorých treba konštatovať, že ide o kvalitné a objavné diela. Boli vytvorené na Slovensku a patria do kultúrneho dedičstva širšieho stredoeurópskeho regiónu.

Podľa nového výskumu sa podarilo zistiť občianske meno Oskára Embera, jeho pôvod v Spišskej Novej Vsi a ďalšie detaily zo života a tvorby. Výstava a katalóg prezentujú dostupné diela, medzi nimi aj kompletný album Peer Gynt s 15 litografickými listami, ktoré sa podarilo vypátrať.

Oskár Ember sa od začiatku vystupoval v Košiciach pod umeleckým menom Ember, čo v maďarčine znamená človek. V júni 1919 sa Oskár Ember objavil v Košiciach. Mladý grafik a maliar sa pohyboval na košickej umeleckej scéne sebavedome ako hotový umelec. Otváral zasadnutia umelcov, spisovateľov, novinárov a ľavicovo orientovaných intelektuálov. Na konci novembra 1919 vystavoval na výstave košických umelcov vo Východoslovenskom múzeu.    V máji 1920 vydal litografický album Peer Gynt s pätnástimi grafickými listami. Kompletný album sa zachoval v Budapešti v Széchényiho národnej knižnici (Országos Széchényi Könyvtár). Verejnosť i kritika ho prijali veľmi pozitívne, o čom svedčia aj početné články v dobovej tlači. V roku 1921 sa zúčastnil na kolektívnej výstave vo Východoslovenskom múzeu, ku ktorej sa zachoval jednolistový katalóg so zoznamom autorov a vystavených diel. Koncom roka 1922 sa Ember síce už zdržiaval viac v Berlíne, ale svoje diela predstavil v Košiciach spolu s avantgardným maliarom Károlym Kernstockom a jeho synom, sochárom.

 

Po roku 1922 sa Oskár Ember usadil v Berlíne, žil tam až do roku 1935, keď Nemecko opustil po nástupe národných socialistov k moci. Potom žil údajne aj vo Švajčiarsku a v Prahe, od roku 1939 v New Yorku. Americké štátne občianstvo získal v roku 1944. Ďalšie výsledky sú možné jedine na základe výskumu v New Yorku, možno v Berlíne a Prahe. V New Yorku vystavoval celkom päťkrát. Oskár Ember zomrel v nedeľu 17. mája 1953 v New Yorku. V roku 1954 Múzeum Riverside v New Yorku pripravilo umelcovu posmrtnú výstavu nazvanú Oscar Ember Memorial Exhibition. 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Oskár Ember

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.