Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Malé veľké príbehy | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Another original of Tilgner´s fountain Triton and Nymph, situated at the courtyard of Mirbach Palace, can be seen in the Volksgarten in Vienna.

Exhibition

Malé veľké príbehy

Author: Barbora Kožíková-Lichá
Pálffy Palace (show Contact)
30. 1. 2018 - 18. 3. 2018
Curator: Daniela Čarná

Barbora Kožíková-Lichá (1976-2015) má jasne čitateľný rukopis. Študovala maľbu v ateliéri Rudolfa Sikoru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, no v tvorbe ostala verná poetike, vychádzajúcej z jej senzitívneho vnímania sveta, každodenných životných situácií a rolí, do ktorých sa ako žena, manželka, matka v jednotlivých etapách života dostávala a reflektovala ich. Os jej predčasne ukončenej tvorby tvorí autorská ikonografia, odkazujúca k náboženstvu, mytológii, archetypom, ktoré transformovala do podoby osobného atribútu, symbolu jej prežívania sveta.
            Tvorba Barbory Kožíkovej-Lichej žije vlastným životom. V kontexte domácej výtvarnej scény by sme mohli vzdialene hovoriť o príbuznosti poetík s ranými kolážami Kláry Bočkayovej, v otvorenosti výpovedí jej príbehov o ženstve a materstve o analógii s jej generáciou autoriek: Luciou Dovičákovou, Jaroslavou Džuppovou-Sabovou či Andreou Čepiššákovou, vo vrstvení materiálov s Emöke Vargovou. Ako repertoár tvorby jej slúžili ľudia a predmety z bezprostrednej blízkosti – fotografické portréty manžela či dcér; detské hračky, kuchynské, šijacie potreby, vrecká z použitých čajov, obrusy, posteľné obliečky, náboženské obrázky a objekty, osobné poznámky, pohľadnice z ciest, výstrižky z časopisov. Všetko veci s vlastnou históriou a príbehom, ktorých pokračovanie je v autorkinej réžii, realizovanej formou koláže, asambláže, šitia, lepenia, prekrývania, vrstvenia, maľovania, kreslenia, perforovania... Nič okolo seba nepovažovala za zbytočné ani náhodné, všetko jej slúžilo ako kreatívny materiál a nachádzalo svoje miesto v organizovanom chaose, farebnom mikrosvete jej ateliéru a sveta. Vychádzala z pretlaku tvorivosti aj okolností života, do ktorého v roku 2009 vstúpila choroba, s ktorou šesť rokov bojovala. Cez svoje obrazy nás necháva vstúpiť priamo do súkromia, trinástej komnaty svojho vnútra a vzťahov, a to v doslovnom aj prenesenom význame. Opakuje sa v nich téma medziľudských vzťahov, motív hry, radosti zo života aj bolesti, strachu, zraňovania, liečenia, hľadania útechy, naplnenia a znovuzrodenia. Na jednej strane jej tvorba môže vyznievať ako uzavretie sa do vlastného, akéhosi nereálneho až rozprávkového sveta. Na strane druhej je jej prepojenie na konkrétne udalosti života až príliš reálne a autentické, aj preto nadčasové.
            Medzi autorskými symbolmi Barbory Kožíkovej-Lichej dominuje archetypálny svet rastlinnej a zvieracej ríše: jelenčeky, labute, ryby, ovečky, vlci, stromy, tiene, okná, sakrálne motívy... Ľudia sa u nej ocitajú v symbióze s prírodou ako prirodzená súčasť jedného celku. Príroda a človek, telesné, materiálne a duchovné je u nej s akousi samozrejmou ľahkosťou prepojené. Jednotlivé symboly jej individuálnej mytológie, s koreňmi v mytológii a náboženstvách, v počiatočnej inklinácii k budhizmu aj zakotveniu v kresťanstve, nesú osobný význam. Niekedy ho odkrýva cez poznámky, inokedy ostáva skrytý – je odrazom vzťahov, uzavretia sa do samoty či naopak pokusov o jej prekonanie. V tvorbe prináša vlastnú cestu hľadania, ktorú vizuálne zaznamenala a zanechala nám autentický ľudský aj umelecký príbeh. Cez svoju skúsenosť pomenovala konkrétne a zároveň univerzálne udalosti života, blízke každému z nás – tie, čo vidieť navonok aj tie, čo sa dejú v našom vnútri. Keďže i tu platí známe exupéryovské – to hlavné je očiam neviditeľné. Alebo ako sama napísala: „Veci všedné sa striedajú s vecami nevšednými.“
                                                                                                                                 Daniela Čarná

Výstava je spojená s uvedením monografie autorky:

Čarná, D. (ed): Barbora Kožíková-Lichá, Bratislava : Hlbiny, 2017, ISBN 978-80-89743-29-2

 


Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Barbora Kožíková-Lichá

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.