Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Sklo: Možnosti a limity | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Exhibition

Sklo: Možnosti a limity

Mirbach Palace (show Contact)
5. 12. 2017 - 11. 3. 2018
Curator: Naďa kančevová

Výstava je reakciou na pretrvávajúce diskusie ohľadom posunov v chápaní  skla ako výtvarného (dizajnérskeho) média v súčasnosti. V rámci týchto diskusií sa často vynára otázka: Je súčasné sklo skôr záležitosťou materiálu, konceptu, alebo úžitkovej hodnoty? Cieľom navrhovaného projektu je predstaviť verejnosti rôzne kontrastné polohy súčasného skla, naprieč všetkými generáciami autorov (SR a ČR). Vzniká tak koláž, ktorá je akýmsi rozkročením medzi voľným umením, sochou, objektom a dizajnom. Popri sebe tu nájdu svoje miesto dizajnové sady pre firmu Rona s konceptuálne ladenými objektmi, ale aj sklenenými plastikami, ktoré nechávajú vyniknúť remeselnú krásu formy a ktoré neraz fungujú v mnohých ďalších a samotným autorom nečakaných súvislostiach. Dôležitou súčasťou výstavy je audovizuálny materiál, s krátkymi výpoveďami jednotlivých autorov. Autorské výpovede budú prezentované priamo v priestore expozície a budú komunikovať s prezentovaným materiálom (a divákom). Ako celok výstava nie je iba „trans“ generačným dialógom, ale aj dialógom pomerne odlišných a rozdielnych svetov i spôsobov myslenia. Čo jednotlivé objekty navzájom spája je sklo, ako materiál veľmi špecifickej vizuality, ale i ako technológia s určitými vopred danými možnosťami spracovania.

Usporiadateľ: Galéria Nova

Kurátorka: Naďa Kančevová
Filmový záznam: Ivo Brachtl

Vystavujúci autori: Palo Macho, Patrik Illo, Václav Cigler, Štepán Pala, Zora Palová,

Pavol Hlôška, Jana Hojstričová, Laco Teren, Oliver Leššo, Jiří Pelcl, Jakub Berdych, Ašot Haas, Gizela Šaboková, Jiří Pelcl, Matej Krén, Pavle Mrkus, Ľuba Bakičová, Petr Stanický a i.

 

 

Realizované s finančnou podporou FPU.


Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Olja Triaška Stefanović
Curator: Bohunka Koklesová
26. 3. 2020 - 24. 5. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.