Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

500 years of Reformation | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

DID YOU KNOW?

Another original of Tilgner´s fountain Triton and Nymph, situated at the courtyard of Mirbach Palace, can be seen in the Volksgarten in Vienna.

Exhibition

500 years of Reformation

Mirbach Palace (show Contact)
27. 4. 2017 - 18. 6. 2017

V tomto roku slávi približne 800 miliónov kresťanov na celom svete päťstoročné jubileu reformácie Martina Luthera  /1483-1546/ 31.októbra 1517 pribil podľa legendy nemecký augustiniánsky mních 95 téz reformy vtedajšej Cirkvi na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu.

500 rokov reformácie sú však aj päťstoročnými dejinami ľudskej slobody. Vychádzajúc z myšlienok humanizmu 15.a 16.storočia mohla sa vyvinúť nielen reformácia Martina Luthera, ale aj myšlienky osvietenstva až po naše dnešné chápanie civilizácie a demokracie.

Tento vývoj sa vzťahuje okrem spoločnosti a politiky aj na oblasť umenia. Výstava chce sprostredkovať,  v ktorých krokoch sa myšlienky reformácie odzrkadľujú aj v umení posledných päťsto rokov.

Pritom sa výstava sústreďuje na západoeurópsku tlačovú grafiku. Grafika zohráva v priebehu dejín umenia vždy zvláštnu úlohu keď sa mení spoločnosť. To začalo objavením kníhtlače a krátko potom reformáciou až podnes, že sa grafika vždy obracia na viacerých pozorovateľov a takto, vtedy aj dnes, môže šíriť politické idey.

V dejinách reformácie zohral práve Albrecht Durer /1471-1528/ zvláštnu úlohu, pretože okrem iných prispel sám aktívne k jej rozšíreniu. Jeho drevorezy sú na základe ich presnosti v zobrazení detailov, zvlášť ľudského tela, výrazom tohto humanizmu, ktorý stavia človeka do stredu. Erasmus  Rotterdamský to komentoval takto: „Durer maľuje duše“.

Martin Luther preložil Bibliu zo starej hebrejčiny, aramejčiny a starogréčtiny do nemčiny a zverejnil kompletné dielo v roku 1534. To bolo už ilustrované početnými drevorezmi. Luther položil svojím prekladom základný kameň pre jednotný nemecký jazyk, ktorý dovtedy neexistoval. Tento jednotný jazyk mohli rozumieť a ním rozprávať všetky nemecké kmene. Tak sa stal tento biblický preklad znovu a znovu témou pre ilustrovanie vynikajúcimi umelcami ako Gustav Doré. On sám bol katolík, dosiahol však najväčší úspech so svojimi 230 drevorytmi k Lutherovej Biblii, predovšetkým v USA. Jeho romantický štýl ukazuje detailne veľmi presne prírodné sily a úlohu človeka v prírode.

Prehľad o živote Martina Luthera sprostredkujú ilustrácie Gustáva Koniga. Jeho dielo bolo v 19. storočí obľúbeným konfirmačným darčekom v luteránskych rodinách  v nemecky hovoriacich oblastiach a v strednej Európe.

V 20.storočí boli jednotlivé knihy a evanjeliá Lutherovej Biblie stále viac a viac vyberané pre umeleckú interpretáciu. Zatiaľ čo dovtedy umenie opisovalo Luthera a reformáciu, práve v nemeckom expresionizme bola táto umelcami sama vykladaná a porovnávaná s vlastnými životnými skúsenosťami. Viera sa stáva zrazu „klincom za obrazom, ktorý je síce neviditeľný, ale každý jeden nesie“. To je nové a umožňuje priestor pre diskusie. Viera nie je viac opisovaná v umení výlučne ako úcta transcedentného, ale musí byť žitá v každodennom živote. Na tomto základe je umenie ako u Otto Dixa spoločenskokritické. To je tiež zmysel výstavy ukázať, ako sa umenie a viera stáva vždy individuálnejšia. 21.storočie nie je na výstave zastúpené, pretože je teraz na nás písať jeho dejiny.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
27. 6. 2019 - 27. 10. 2019
Pálffy Palace / Exhibition
Author: Ľubo Stacho
Curator: Lucia L. Fišerová
20. 6. 2019 - 13. 10. 2019
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.