Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Shadows of Eden | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava  celebrated its 50th anniversary in 2011.

Exhibition

Shadows of Eden

Author: Vlasta Žáková
Mirbach Palace (show Contact)
30. 9. 2016 - 29. 1. 2017
Curator: Kristína Jarošová

Tvorba Vlasty Žákovej sa vyznačuje netradičným vytváraním textilných obrazov a mäkkých plastík pomocou ručnej a strojovej výšivky. Kombináciou rôznych druhov textílií, bavlniek a stužiek vytvára viacrozmerný plastický priestor, ktorý odhaľuje jej túžbu presiahnuť limity daného média a vstúpiť do hmatateľnej a živelnej reality.

            Podobne aj výstavou TIENE RAJA pretvára podkrovie Mirbachovho paláca GMB na fantasmagorickú alternatívu rajskej záhrady. S dôrazom na multimediálnu a interaktívnu inštaláciu, Žáková prepája zvukovo-svetelno-pohybové prvky, ktoré umocňujú zážitok z textilných obrazov, mäkkých sôch a nositeľných plastík. V spolupráci s ľudským telom necháva plastiky ožívať v krátkych performance zobrazujúcich časť života týchto bytostí.

            Výtvarníčka najnovšími dielami reaguje na vštepený model Adama a Evy, na prepletenú ideu dobra a zla, ako aj na tvorivú i deštrukčnú silu pokušenia a hriechu. V tomto zmysle vytvára priestor pre lásku medzi rovnakými pohlaviami, Adamom a Adamom, pre nadpozemské bytosti i pre jednotlivca odsúdeného do odcudzenia a osamotenia. 

            Postupné opúšťanie jej typickej  „párty témy“ doznieva už len v temných plastikách bytostí, obývajúcich svet mimo našej reality, zmutovaný zo svetiel diskoték. Tieto bytosti sú odkazmi pocitov, spomienok, strachu, obáv a túžob v určitých životných obdobiach. Výtvarníčka tak starostlivo konštruuje impozantný svet na hrane imaginácie a reality, do ktorého vťahuje diváka „jedovato“ žiarivými a zámerne nedokončenými ťahmi vlákien.

 

Kristína Jarošová 

 

/kurátorka výstavy/

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Vlasta Žáková

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.