Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Exhibition

Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portrétu pána prezidenta

Pálffy Palace (show Contact)
23. 9. 2016 - 6. 11. 2016
Curator: Zsófia Kiss-Szemán

Štefan Polkoráb (1896 – 1951) je úzko spojený s Bratislavou a bratislavským regiónom. Narodil sa v Cajle, v Pezinku, okrem rokov v Trnave v období 1926 – 1932 žil a tvoril v Bratislave, kde aj umrel.

Študoval v rokoch 1911 – 1913 v súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, následne v Prahe na Akadémii výtvarných umení, kde pokračoval v štúdiách po vojne u Maxmiliána Pirnera, ktorý bol známy ako vynikajúci portrétista.

Štefan Polkoráb sa vypracoval na portrétneho majstra, dostával zákazky od najznámejších osobností svojej doby a v roku 1932 portrétoval podľa živého modelu prezidenta Tomáša Garrigue-a Masaryka na zámku v Topoľčiankach. Táto portrétna maľba v oleji sa zachovala v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. V súkromnej zbierke sa zas zachoval skicár, ktorý obsahuje študijné kresby k predmetnému dielu, a pri jednej sa nachádza aj nápis „ucho p. prezidenta“.

Zámerom výstavy je prezentovať tento portrét vo viacerých súvislostiach:

- hľadiska umelecko-výtvarnej a vývoja dejín slovenského výtvarného umenia

- v súvislosti so skicárom – akú úlohu zohrávajú kresby pri vzniku maľby

- z hľadiska histórie medzivojnového obdobia a historickej úlohy T. G. Masaryka

- z hľadiska poslania a úlohy portrétu v tvorbe tohto vynikajúceho maliara, ktorý sa venoval aj krajinomaľbe a ľudovému žánru

- z hľadiska komparácie s inými dobovými portrétmi T. G. Masaryka – rôzny prístupy ako maľba podľa živého modelu, kópia na základe maľby alebo na základe fotografie, voľná interpretácia portrétovaného a pod.

Koncepcia výstavy je postavená aj s prihliadnutím na jej didaktický zámer a bude vydaný detský sprievodca s primeranými úlohami. K výstavnému projektu je plánovaná rozsiahla galerijno-pedagogická aktivita formou sprievodov a netradičných hodín histórie a dejín umenia.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.