Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Flow of Time | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Exhibition

Flow of Time

Author: Jozef Jankovič
Mirbach Palace (show Contact)
7. 9. 2016 - 23. 10. 2016
Curators: Juraj Mojžiš, Ivan Jančár

     Jozef Jankovič sa narodil v Bratislave a strávil tu celý svoj život. V rámci svojho mesta býval postupne na jedenástich rôznych miestach. Poznám sa s ním viac ako tridsať rokov a pri príprave tejto publikácie k jeho výstave v Galérii mesta Bratislavy sme sa zhodli na tom,  že v úvodnom texte nebudem mapovať jeho tvorbu, ale sa zameriam  na  inú problematiku –  vzťah Galérie mesta Bratislavy a Jozefa Jankoviča.  Rezignoval som teda na umelecko historický pohľad a môj úvod má skôr faktografický charakter. Napokon, rozsiahla štúdia Juraja Mojžiša o tvorbe Jozefa Jankoviča v tejto publikácií podrobne analyzuje autorovu doterajšiu tvorbu.

   Zaujímavý je aj pohľad na zastúpenie diel v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Nachádza sa v nich 13 jeho  plastík a reliéfov. Nie je bez zaujímavosti si pozrieť spôsob získania tých najdôležitejších. Súsošie Milenci boli prevedené administratívnou dohodou zo SNR v roku 1967, Svedectvo VI. bolo podľa údajov „Darom autora za výstavu v máji 1968“. Modrý tieň bol zakúpený  roku 1970. Dielo Tieň bolo v roku 1970 prevedené z MK SR. V roku 1978 bol zakúpený Návrh na reliéf pre dom smútku a Reliéfna kompozícia bola prevedená zo Správy bratislavského hradu v roku 1980, v tom istom roku autor daroval GMB tretinový, doposiaľ však žiaľ do bronzu stále neodliaty model Obete varujú. V zbierkach GMB sa ďalej nachádza ďalších 7 kombinovaných techník a 9 tempier z roku 1970, 94 grafických listov  z rokov 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1992, 1994.  Zakúpené boli v rokoch 1969, 1970, 1984, 1984, a 1994, niektoré z nich autor galérii daroval.

    Takýmto výpočtom diel sa na prvý pohľad môže zdať jeho zastúpenie v zbierkach aj dostačujúce, skutočnou pravdou však je, že približne dvadsaťročie sa nemohol naplno venovať voľnej sochárskej tvorbe a jeho odklon ku grafike a šperku bol viac menej len východiskom z núdze. Napriek tomu jeho tvorba zásadným spôsobom formulovala scénu nášho výtvarného umenia a stal sa jedným z mála autorov, ktorý si získal a  aj udržal vysoký kredit  na medzinárodnej výtvarnej scéne.

 

                                                                                  Ivan Jančár

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Jozef Jankovič

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.