Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Auguste Rodin from the collection Museé Faure | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Exhibition

Auguste Rodin from the collection Museé Faure

Pálffy Palace (show Contact)
8. 9. 2016 - 30. 10. 2016
Curator: André Liatard

Múzeum výtvarného umenia v Aix-les-Bains nesie meno Dr. Jeana Faura (1862-1942), veľkého milovníka a zberateľa francúzskych umeleckých diel  druhej polovice devätnásteho storočia. Pri svojom úmrtí odkázal  dr. Faure celú svoju zbierku impresionistických malieb a súdobých plastík Impresionizmu mestu Aix-les-Bains, s povinnosťou vystaviť ju v muzeálnom rámci. Stalo sa tak v 1948, keď bol záväzok splnený a zbierka umiestnená do veľkej vily v talianskom štýle.

Dedičstvo dr. Faura zahŕňa okrem 200 malieb aj veľké množstvo diel Augusta RODINA (1840-1917).  Ctihodný pán  doktor sa do tohto veľkého umelca nepochybne zamiloval na prvý pohľad až tak, že vytvoril to, čo predstavuje druhú najväčšiu francúzsku kolekciu umelcových diel, pozostávajúcu z tridsiatich štyroch plastík, 13 akvarelovaných kresieb a tuctu litografií zrealizovaných podľa návrhov Majstra.

V Bratislave je vystavovaná práve táto komorná kolekcia grafických diel, spestrená o dve sochárske štúdie.

Akvarelované kresby, tie vytvoril Auguste Rodin prakticky všetky v rokoch 1899 až 1915, teda na sklonku života, v období, keď ho čoraz viac priťahovalo ženské telo, telo pružných, dlhonohých a takmer mladistvých modeliek, na rozdiel od kyprých ženských aktov, aké

tvoril jeho vrstovník Renoir. Rodin tieto grafické štúdie ženských modelov nazhromaždil, ako sa zdá, v tisícoch.

Svoje mladučké modelky, ktoré nútil pózovať v bizarných polohách, keď často až strácali rovnováhu, obletoval s pocitom akéhosi gurmánskeho uspokojenia,  popritom pohotovo a okamžite skicoval, pretože mu šlo predovšetkým o plastickosť, dojem hĺbky,  až sa mu z toho takmer zahmlievalo pred očami. Majster potom, vychádzajúc práve z tohto prvotného hrubého náčrtu, využíval svoje skice buď pri tvorbe budúcich plastík, alebo najčastejšie ako predlohu na prepracovanejšiu kresbu, ktorú často zvýraznil aj drobnými ťahmi štetca s nánosom farby. Vždy s gráciou a zmyselnosťou, aj keď na poniektorých badať nádych erotiky.

Všetkých dvanásť vystavených akvarelov je síce značne  « šibalských », no nikde žiadny prehrešok proti dobovej slušnosti. Úplne jemnučko a pôvabne …

Portfólio tuctu litografií vzniklo v roku 1915 v Paríži v Clotovom ateliéri, priamo podľa akvarelovaných kresieb, ktoré vytvoril Rodin a sú teda považované ako za (vytvorené) « podľa». Umelec, predsa len, osobne kontroloval a revidoval prácu, ktorú vykonávali jeho asistenti ako takmer celé jeho sochárske dielo, na ktorom v jeho ateliéri pracovali desiatky asistentov-zhotoviteľov, napríklad takí, ako až do roku 1892 bola Camille Claudelová, ale aj Bourdelle, Maillol, Pompon….

Dve komorné, menšie  plastiky vystavované spolu s grafickými dielami dávajú len slabú predstavu o pracovnej horúčke panujúcej v Rodinovom ateliéri, odkiaľ vzišli najkrajšie sochárske diela  svojej doby. Rodin bol prvý umelec, ktorý trojrozmerne skonkretizoval také spracované koncepty ako lásku, šialenstvo, alebo ľudskú bytosť v plnom rozsahu či tiež jej úpadok. Z tohto dôvodu je « Pekelná brána », aj keď zostala len v štádiu návrhu, všetko zahrňujúcim, priam dokonalým dielom.

Kolektív pracovníkov Faurovho múzea je každopádne veľmi šťastný, že verejnosti je umožnený takýto pohľad na Rodina  na výstave v Bratislave a že rovnako francúzske publikum bude mať čoskoro príležitosť oceniť kvalitu diel vybraných z galerijných zbierok slovenského hlavného mesta.

Stavme sa, že toto je iba sľubný začiatok našej budúcej plodnej spolupráce ….

André LIATARD, správca zbierok Faurovho múzea v Aix-les-Bains - Francúzsko

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.