Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Viva Italia! | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Exhibition

Viva Italia!

Pálffy Palace (show Contact)
15. 6. 2016 - 2. 10. 2016
Curator: Laura Monaldi

Výstava Viva Italia! pozostáva z diel muzeálnej hodnoty 98 talianskych umelcov, medzi inými budú vystavené diela nasledujúcich autorov: Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Emilio Isgrò, Mario Schifano, Franco Angeli, Roberto Crippa, Enrico Baj, Nanni Balestrini, Guglielmo Cavellini, Zoran Music a Franco Vaccari. Expozícia je jednou z najdôležitejších umeleckých udalostí realizovaných na Slovensku za posledné roky. Tento výber diel s kurátorským dohľadom Laury Monaldi pochádza zo Zbierky Carla Palliho v Prato a je reprezentáciou veľkej vášne, s ktorou  bola táto veľkolepá zbierka – nielen čo sa týka množstva ale najmä jej kultúrnej hodnoty – postupne v priebehu rokov budovaná osobou, ktorá prepožičiava svoje meno tomuto harmonickému celku umeleckých diel. Menovaný archív pozostáva z vyše 30.000 diel, dokumentov a svedectiev sústredených najmä na umelecké hnutia 60. a 70. rokov 20. storočia, ako Fluxus, Vizuálna poézia, Noveau Rèalisme, Pop Art, Radikálna architektúra, Arte Povera, Transavantgarda, Viedenský akcionizmus, Graffitizmusatď. Archív Carla Palliho v Prato spolupracoval v priebehu rokov na stovkách prestížnych výstav v Taliansku a v zahraničí.

Jedinečnosť výstavy Viva Italia! spočíva v dielach ktoré ju tvoria, niektoré z nich sú nositeľmi príbehov, ktoré prepožičiavajú auru mýtu samotným obrazom, stačí spomenúť obraz Carla Guarientiho, ktorý mnoho rokov patril známemu spisovateľovi Dinovi Buzzatimu, alebo dielo Roberta Crippu z roku 1961, realizované umelcom hneď po masakri v Kindu, v Kongu, kde boli zavraždení 13 talianski letci patriaci ku kontingentu ONU.

Ďalšími významnými dielami, už vystavovanými v rôznych dôležitých strediskách, sú veľké plátna Mimma Paladina, Enza Cucchiho a Sandra Chiu, umelcov patriacich k Transavantgarde, hnutiu s ideou návratu k manualite, radosti a farbám v oblasti maľby po niekoľkých rokoch dominancie konceptuálneho umenia. Idea tohto prúdu umenia 20. storočia, ktorý ovplyvnil aj niektorých slovenských maliarov bola sformulovaná kritikom Achillem Bonitom Olivom (on sám má v rámci expozície vystavené jedno dielo). Plátno Enza Cucchiho s rozmermi 3x4 m je najväčším plátnom výstavy.

Maliar s najväčším množstvom diel v rámci výstavy je Zoran Music (10 prác na papieri), umelec ktorý bol v roku 1944 deportovaný do koncentračného tábora v Dachau, kde sa mu podarilo tajne a za extrémne ťažkých podmienok zvečniť život v tábore. Diela vystavené v Bratislave sú veľmi príznačné pre jeho najkreatívnejšie obdobie a zobrazujú rozprávkovým spôsobom krajinky a pasúce sa zvieratá.

Alighiero Boetti má vystavené dielo, ktoré geniálne odzrkadľuje myšlienku najznámejšieho cyklu tohto turínskeho umelca s názvom “Arazzi” (Gobelíny).

Z tvorby Maria Schifana a Franca Angeliho, kľúčových predstaviteľov talianskeho a medzinárodného pop-artu sú vystavené dve polychrómované plastiky, od známeho sicílskeho umelca Emilia Isgrò krásny triptych (akryl na plátne) inšpirovaný Veľkým Gréckom.

Svetovo uznávaný Michelangelo Pistoletto, predstaviteľ prúdu Arte povera, má v rámci výstavy sieťotlač na oceli s názvom “Venere Maria” (Venuša Mária); toto dielo, patriace k jednej z najvýznamnejších Pistolettových sérií, je charakterizované zrkadlovým efektom, ktorý umožňuje divákovi a okoliu v ktorom sa nachádza „vstúpiť“ do umeleckého diela.

Mimmo Rotella, jeden z najväčších predstaviteľov talianskeho umenia povojnového obdobia a vynikajúci predstaviteľ Nového realizmu, je na výstave reprezentovaný napusteným plátnom z roku 1970, venovaným mestu Verona.

Výstava, organizovaná Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, Archívom Carla Palliho v Prato a Galériou mesta Bratislavy s podporou VÚB Banky a pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta SR Bratislavy je zároveň jedným z najvýznamnejších podujatí IX. ročníka talianskeho festivalu na Slovensku „Dolce vitaj“.

Viva Italia! s vyše 100 vystavenými dielami muzeálnej hodnoty bude obohacujúcim prínosom pre beztak brilantnú a dynamickú bratislavskú kultúrnu scénu počas polročného predsedníctva Rady Európskej únie, ktorého sa Slovensko ujme po prvý krát.

 

Informácie:

Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy,

Archív Carla Palliho v Prato

V spolupráci s: Veľvyslanectvom Talianskej republiky na Slovensku a BKIS

Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala

 

Web stránky:

http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava

http://www.gmb.bratislava.sk/

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Mirbach Palace / Exhibition
Author: Olja Triaška Stefanović
Curator: Bohunka Koklesová
26. 3. 2020 - 24. 5. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.