Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Meetings with Muse | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava publishes children´s exhibition guides?

Exhibition

Meetings with Muse

Author: Herman Ármin Kern
Pálffy Palace (show Contact)
13. 11. 2014 - 25. 1. 2015
Curator: Zsófia Kiss-Szemán

Výstava a publikácia majú odbornej i laickej verejnosti predstaviť maliarsku osobnosť Hermanna / Ármina Kerna (1838 – 1912). Diela tohto rodáka z Liptovského Hrádku neboli ešte nikdy prezentované na samostatnej výstave a jeho životu a tvorbe sa doteraz nevenovala žiadna publikácia. Vzhľadom na to si projekt nutne vyžiadal rozsiahly výskum obrazového, ale predovšetkým archívneho materiálu, odbornej literatúry a dobovej tlače. Publikácia, ktorá obsahuje takmer všetky zmienky a texty o umelcovej tvorbe, bude vo veľkej  miere slúžiť ako pramenný materiál pre prípadné ďalšie spracovania. Stredoeurópska umenoveda takto spláca veľký dlh voči maliarovi, ktorého tvorba si zaslúži objektívne hodnotenie a zaradenie do kontextu nášho umenia.

            Hermann Kern je jedným z mála umelcov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska, ktorých diela sa dodnes objavujú na svetových aukciách. Je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku a v Spojených štátoch amerických. Jeho diela sa už viac ako 140 rokov tešia mimoriadnej obľube súkromných zberateľov, ako aj širokej verejnosti.

            Kern sa preslávil v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Budapešti najmä portrétnou tvorbou, ale skutočne populárnym sa stal až po roku 1877 vo Viedni, a to predovšetkým vďaka žánrovým obrazom. Jeho žánrové scény sa nachádzali na pomedzí reálne odpozorovaných situácií s často vtipnými pointami a idealizovaných, vymyslených, ale potenciálne možných výjavov. Je predstaviteľom osobitného typu žánrovej maľby, rozvíjaného najmä v Nemecku (Mníchov) a Rakúsku, v ktorom prevažuje anekdotický a naratívny charakter. Keďže obrazy znázorňujú scény z bežného života širokých vrstiev, pôsobia mimoriadne familiárne – divák sa stáva súčasťou sveta zobrazených postáv, prežíva ich každodenné radosti a starosti. Autor ich ukazuje pri typickej činnosti alebo oddychu, vždy s dôrazom na momenty, ktoré ich najlepšie vystihujú. Dôverne pozná aj ich slabosti, pre ktoré však má láskavé pochopenie.

 

            Publikácia vychádza v slovenskom a anglickom jazyku, rozsah: 140 strán.

 

St_znak_s_logom_a_podporou_1.jpg

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Herman Ármin Kern

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.