Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Umenie zblízka 5 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises national programme for schools CLOSER TO THE ART.

Exhibition

Umenie zblízka 5

Pálffy Palace (show Contact)
23. 9. 2014 - 2. 11. 2014
Curators: Daniela Čarná, Petra Baslíková

www.umeniezblizka.gmb.sk
www.gmb.bratislava.sk

 

Existujú rôzne spôsoby, ako vnímať a interpretovať súčasné umenie. Môžeme sa venovať jeho štúdiu, navštevovať galérie, stretávať sa s umelcami, objavovať zdroje vlastnej tvorivosti. Celoslovenský vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy UMENIE ZBLÍZKA pre školy ukazuje, že možných ciest, ako vnímať moderné a súčasné umenie, je mnoho. Jednu z nich ponúka otvorenosť detského vnímania a spontaneita prejavu, ktorá v dejinách umenia inšpirovala a stále inšpiruje mnohých umelcov. Pablo Picasso tvrdil, že mu trvalo celý život, kým sa opäť naučil maľovať ako dieťa, Paul Klee hľadal počiatky umenia v detskej izbe, Janko Alexy sa ako pedagóg snažil v deťoch uvoľňovať zdroje osobitej tvorivosti. V projekte UMENIE ZBLÍZKA sme však inšpiračné zdroje obrátili: detskí autori reagovali na tvorbu renomovaných slovenských výtvarníkov, reprezentujúcich rôzne polohy umenia 20. a 21. storočia. Výtvarnou, dramatickou či literárnou formou, pod vedením tvorivých pedagógov, interpretovali sedem umeleckých diel zo zbierok galérie, od Imra Weinera-Kráľa, Antona Cepku, Alojza Klima, Ľubomíra Ďurčeka, Michala Kerna, Matúša Lányiho a Marka Blaža. Autori vo veku 10 až 15 rokov už väčšinou opustili počiatočné štádium nereflektovanej detskej tvorivosti a hľadajú nové originálne spôsoby plnohodnotnej vizuálnej reflexie sveta, nie bez rizika zo skĺznutia do schematizmu a konvencií. Tie v prítomnom projekte prekonávajú radosťou zo znovuobjavenej tvorivosti. Jej podpora, spolu s prepojením umenia a tém aktuálneho sveta okolo nás, sú hlavnými cieľmi projektu.

Výstava UMENIE ZBLÍZKA 5 mapuje výsledky projektu, ktorým Galéria mesta Bratislavy už od roku 2006 vychádza zo svojich brán a prostredníctvom reprodukcií umeleckých diel a sprievodného

 

 

metodického materiálu systematicky prináša vizuálne umenie do škôl. Projekt dopĺňa nedostatok metodických materiálov v školách, ku ktorým v posledných rokoch pribudli najmä učebnice výtvarnej výchovy a ďalšie pracovné materiály, často vydávané práve galériami.

Na projekte aktívne participovalo takmer 100 základných, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Z viac ako dvetisíc prác komisia galerijných pedagógov vybrala dvadsaťpäť. Tie sú spolu s originálmi, na ktoré reagujú, prezentované na výstave v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy. Tvorivá sloboda a experimentovanie v hľadaní unikátnych spôsobov reflexie výtvarného diela patria k dôležitým momentom vzdelávacieho procesu. Prispievajú k budovaniu osobného zážitku a prehĺbeniu vlastnej citlivosti, ku ktorým nás svet výtvarného umenia inšpiruje.

                                                                              

 

Daniela Čarná, Petra Baslíková

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.