Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Jozef Kostka | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The installation Passage by Matej Krén consists of almost 15,000 books?

Exhibition

Jozef Kostka

Author: Jozef Kostka
Pálffy Palace (show Contact)
26. 6. 2014 - 14. 9. 2014
Curator: Marcela Macharáčková

Jozef Kostka – z tvorby 60. rokov 20. storočia

Šesťdesiate roky 20. storočia predstavujú v tvorbe Jozefa Kostku roky slobodného rozmachu, nového nadýchnutia sa po rokoch politických nátlakov a „návodov“ na umelecké prejavy. Jeho tvorivé rozpätie tohto obdobia je obrovské. Okrem ženských figurálnych plastík, ktoré väčšinou oslavovali mladosť a materstvo, ale tiež zachytávali intímnu atmosféru ateliéru (Sochár a model, 1962, 1968), zameriava svoju pozornosť na nefiguratívne objekty. Pri hľadaní sochárskeho tvaru sa inšpiruje prírodou – kameňmi, stromami, kvetmi. Výsledné diela majú v sebe zakódované znaky ako príbehy a emotívne posolstvá plné metafor a alegórií (Malá balada, 1966;  Veľká balada, Veľký kvet, 1967). Kostka v nich vypovedá o svojom hlbokom vzťahu k slovenskej krajine a k svojmu detstvu v Marianke na Záhorí. Ako symbol Slovenska vytvára typ ženy – Slovenky, ktorej tvary minimalizuje alebo premieňa v rôznych variantoch prelínania sa s prírodnými formami. Významnou súčasťou tvorby šesťdesiatych rokov je aj práca s drevom. Razantným gestom hľadá v dreve tvary, výsledkom sú rustikálne pôsobiace objekty, so zdôraznením štruktúry dreva (Slovenky, Rozhovor, Pútnik z Marianky, Nájdený tvar, 1967 – 1969). Jeho tvorba týchto rokov akoby sa odohrávala v trvalom hľadaní a zápase  medzi silným sochárskym gestom a lyrizmom, ktorý napĺňa jeho dielo bohatosťou námetov a nevšedným obsahom.  

Kostkovu sochársku tvorbu od začiatku dopĺňala intenzívna kresliarska činnosť. Jeho zásluhou sa v šesťdesiatych rokoch dostáva do popredia pojem sochárska kresba. Tisíce kresieb aktov podľa modelu vyústili do niekoľkých cyklov (Na nábreží, 1962; Čierne akty, 1963), väčšinou tušových kresieb eliminujúcich tvary ženského tela do výrazových skratiek. Fantázia umelca našla svoje vyjadrenie v gestických, expresívnych kresbách cyklov (Čierne dni, 1965; Masky, 1966, Don Quijote, 1967;  Balady, 1965 – 1967 a ďalšie) nelimitovaných prácou s hlinou alebo drevom. Mnohé z týchto kresieb slúžili Kostkovi  v sedemdesiatych rokoch ako námety na plastiky (Dvorec, 1974 a ďalšie).

V roku 1969 Kostka vystavil svoju bohatú umeleckú tvorbu šesťdesiatych rokov  na súborných výstavách v bratislavskom Dome umenia a v pražskom Mánese. Adolf Hoffmeister  vyjadril podstatu Kostkovho umeleckého výrazu v úvodnom slove k pražskej výstave takto:   „Tento tvůrčí pohyb mezi hmotou a poezií, mezi vzpomínkou a skutečností, mezi siláctvím a něhou, cloumá talentem sochařovým, ale nepřetržitě měří jako kyvadlo jeho síly a vítězství.“

Kostka sa koncom šesťdesiatych rokov nachádzal na vrchole svojich tvorivých síl a spoločenského uznania. Sovietske tanky a invázia Československa v auguste 1968 však zmarili nádeje na ďalší slobodný vývoj. V reakcii na politické udalosti vytvorí monumentálnu sochu Vládcu s prázdnou hlavou s korunou, ako osobné, lyrické vyznania vyznejú nízke reliéfy vytvorené koncom tohto osudového roku (Pútnikova cesta životom, Jeseň, Záhrada, všetky 1968). Neúprosná „normalizácia“ spoločenskej situácie v Československu postihla aj Jozefa Kostku.  V roku 1973 je nútený opustiť miesto profesora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a odísť do ústrania.

Marcela Macharáčková, máj 2014

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Jozef Kostka

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.