Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Maľby Lucie Dovičákovej | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Exhibition

Maľby Lucie Dovičákovej

Author: Lucia Dovičáková
Pálffy Palace (show Contact)
24. 6. 2014 - 31. 8. 2014
Curator: Richard Gregor

Lucia Dovičáková patrí medzi najzaujímavejšie súčasné slovenské maliarky. Svojím špecifickým výtvarným vyjadrovaním, veľmi otvorene spracovávajúcim ľubovoľné osobné témy mala v minulosti dokonca tendenciu vyvolať protesty zo strany laického publika. Ukázalo sa, že aj v tomto prípade je najefektívnejšia stratégia zotrvania na svojom programe – dnes, po účasti na výstavách v popredných domácich i zahraničných inštitúciách a po finálových účastiach v dvoch domácich výtvarných cenách už nikto nepochybuje o tom, že má autorka na našej scéne pevné miesto. Dokonca už je možné vidieť vplyv jej umeleckého myslenia na mladších kolegov.

Patrí k okruhu umelcov, ktorých alma mater je Fakulta umení košickej Technickej univerzity – medzi prvé ročníky jej absolventov. Zachytila tak školu v najlepšom rozmachu, energia pravidelných klauzúr nemala v tom čase na Slovensku obdobu. Počtom neveľká kapacita v podstate jednej katedry sa v pravý čas stala spádovou oblasťou pre početnú Dovičákovej generáciu, čo prinieslo konkurenciu, ktorej hodnota neskončila momentom prijatia k štúdiu. Obdobie, o ktoré ide získalo prezývku nulté roky a vo vzťahu k súčasnému výtvarnému umeniu pôsobí ako čas, v ktorom došlo k úplnému zrovnoprávneniu všetkých umeleckých smerov a techník.

Dovičákovej štýlom je štylizovaná naratívna figurálna maľba, v ktorej môžeme nájsť vzdialenú súvislosť s jazykom komixu a tiež afinitu k naivnému umeniu. Súhrnne ide o parametre populárnej (niekedy tzv. nízkej) kultúry, čo výborne vyhovuje jej snahe neheroizovať svoje témy. Nesnaží sa o virtuóznu maľbu, svoje často banálne príbehy, radené do cyklov, alebo zhusťované do jedného obrazu ponecháva v rovnako banálnej „adjustácii“. Dosahuje tým neobyčajný efekt – jej obrazy prehovárajú nielen ako jednotlivosti, ktoré rezonujú konkrétnymi témami, ale fungujú aj ako generačná výpoveď.

 

V aktuálnej výstave v Galérii mesta Bratislavy sa sústreďujeme na kontextualizáciu jej najnovšieho maliarskeho cyklu. Ide o obrazy s témou jej vlastného materstva, ktoré dávame do súvislosti so staršími dielami, tematizujúcimi autorkine rodinné vzťahy či obrazmi, ktoré sa podobných tém v minulosti dotýkali. Pre mnoho ženských autoriek predstavuje táto tematická oblasť určitým spôsobom pascu, v ktorej im hrozí sentimentálny stereotyp. Dovičákovej zdravý neheroizujúci prístup k vnímaniu seba ako matky nás myslím od prvého momentu vyvedie z omylu.

Publications for this exhibition

Dovičáková
Author: Richard Gregor
Price: 12 €

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Lucia Dovičáková

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.