Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

The selection of portraits from the collection of old paintings in Bratislava City Gallery | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Before 1975, the City Gallery of Bratislava had its seat in the premises of the Primatial Palace.

Exhibition

The selection of portraits from the collection of old paintings in Bratislava City Gallery

Pálffy Palace (show Contact)
27. 3. 2014 - 27. 4. 2014
Curator: Jana Luková

Výber z portrétnej tvorby zo zbierky starej maľby Galérie mesta Bratislavy. Nové akvizície, atribúcie, reštaurovanie a výskum

 

Galéria mesta Bratislavy pripravila pri príležitosti XI. ročníka projektu Bratislava pre všetkých komornú výstavu, ktorá jej návštevníkom predstaví sondu do súčasného odborného výskumu a reštaurátorských procesov prebiehajúcich v rámci kolekcie portrétnej maľby v zbierke starého umenia (do konca 19. storočia). Tento žáner tvorí asi jednu tretinu obsahu fondu, prvýkrát ho v roku 1974 ako súčasť monotematickej výstavy na galerijnej pôde predstavil kurátor Martin Melicherčík. Mnohé diela sú verejnosti už známe z výstav, či  expozícií v Primaciálnom, Pálffyho a Mirbachovom paláci, avšak asi dvesto obrazov stále čaká na bližšiu identifikáciu autora, či portrtétovaného. Asi najsystematickejšie sa našej portrétnej zbierke okrem jej dlhoročnej kurátorky Želmíry Grajciarovej venovali najmä Anna Petrová-Pleskotová (18. a 19. storočie), Katarína Beňová a Marta Herucová (19. storočie).

Portrétna tvorba je špecifickým a bohatým výtvarným žánrom, ktorý býva podmienený predovšetkým historickým kontextom svojho vzniku, či už sa to týka umeleckého názoru, spoločenskej štruktúry, alebo funkcie podobizne, akú očakáva jej objednávateľ či tvorca. Návštevníkom galérie približujeme niektoré doposiaľ nevystavené a nepublikované diela datované od 17. do 19. storočia a zároveň stručne predstavujeme problematiku portrétneho žánru a jeho postavenie v galerijnej zbierke. Zámerne sme sa vyhli nastaveniu vysokých výtvarno-estetických kritérií, ktoré by mohli vyradiť niektoré historicky či provenienčne zaujímavé maľby. Medzi vystavené diela patria panovnícke a šľachtické podobizne a ich kópie, napr. Ruská cárovná Katarína Veľká, namaľovaná podľa predlohy Johanna Baptistu von Lampiho st., Mantovský vojvoda Vincent I. z rodu GonzagaAlbert Sasko-Tešínsky či Detský portrét Jozefa II. Habsburského. Za uhorskú šľachtu spomeňme podobizeň župana Čanádskej stolice a skutočného vnútorného tajného radcu Ladislava Prónaya de Tóth-Próna z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý bol donedávna označovaný ako Portrét zemana. Pre Bratislavčanov budú obzvlášť zaujímavé najnovšie akvizície portrétov členov rodiny Scherz de Vaszója z druhej tretiny 19. storočia – Karola Scherza a neznámej dámy, o ktorej predpokladáme, že by mohlo ísť o jeho partnerku Máriu Litzenmayer. Milovníci hudobného života sa môžu pozrieť na portrét dirigenta prešporského Cirkevného hudobného spolku Ludwiga Burgera, ktorý je považovaný za prvého učiteľa hry na klavíri skladateľa Bélu Bartóka (osemdesiate roky 19. storočia).

Dôležitou súčasťou výstavy je prezentácia realizácií reštaurátorského ateliéru GMB. Návštevníkom ukážeme výsledky práve prebiehajúceho reštaurovania kryptoportrétu, ktorý predstavuje šľachtičnú z rodu Harrach zu Rohrau ako svätú Uršuľu. Práve zreštaurovaný je aj portrét Petra Bodóa z kolekcie šiestich rodinných podobizní rodiny Bodó de Bodófalva z roku 1833 od rakúskeho maliara Josefa Hasselwandera.

 

Jana Luková

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.