Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Karol Ondreička 1944 - 2003 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava has published new guides in Slovak and English languages to the permanent exhibitions of the 19th and 20th century art.

Exhibition

Karol Ondreička 1944 - 2003

Mirbach Palace (show Contact)
6. 2. 2014 - 30. 3. 2014
Curator: Dagmar Srnenská

V priestoroch Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy predstavujeme výber z maliarskeho diela  Karola Ondreičku  z rokov 1973 až 2003. Jeho osobitý štýl je založený na poetickom spojení fantázie, sna a skutočnosti. Pre Karola Ondreičku bolo charakteristické, že vyjadroval túžby, nádeje, sny aj prehry človeka. Rád vo svojom diele symbolicky zobrazoval vzťah medzi mužom a ženou, zachytával prirodzený rytmus zmyslových spojení pri vzájomnom kontakte dvoch ľudských bytostí.

            Karol Ondreička v jednom z mnohých rozhovorov o výtvarnom umení vyjadril umelecký zámer, že sa "do svojich diel usiluje transponovať vlastný životný pocit, hľadať priestor na poetické ozvláštnenie sveta, a objavovať tam netušené tajomstvá...". Tie skladal do nových obrazových celkov a prenášal do vznikajúcich výtvarných prác.

            Ondreička rád premietal podobu ľudskej bytosti, tvár a jej črty do prírody. A pokiaľ mu to obsah či námet maliarskych diel dovoľoval, krajina, neraz i architektúra a človek sa stali neoddeliteľnou súčasťou umelcovho mikrokozmu a makrokozmu. Prírodný motív - štruktúra horniny, skalný útes, vtáčie krídla, kvet alebo steblo trávy - bol viazaný na určitú osobu a mal svoj dôležitý význam. Ondreička predmety a štruktúry skutočnosti vždy spájal s ľudskou bytosťou, no predovšetkým so ženou. Jeho sústredený záujem o ňu ho sprevádzal celou tvorbou. Ona sa stala nositeľkou všetkých filozofických a významových rovín diela, spoločenských a časových posunov mnohých príbehov, udalostí a dejov.

            Umelecký a ľudský profil Karola Ondreičku plne odráža celá jeho výtvarná tvorba . Imaginatívne vnímanie človeka a sveta ho viedlo k harmonickej syntéze ľudskej bytosti a vesmíru, a tým k potlačeniu momentov plných prekvapenia, absurdity a nezmyselnosti. Vzájomné vzťahy človeka a prírody nestvárňoval konfliktným stretom, ale pokojným rytmom prepojenia emotívnosti, predstavivosti a fantázie. Karol Ondreička bol typom umelca, ktorý spájal príbehy minulé s víziami budúcnosti. Zaznamenával ich v priestore plnom obrazotvorných podnetov. Tieto podnety však symbolicky odovzdáva ďalej. Preto v roku 2003 celoslovenská výtvarná súťaž pre deti telesne a duševne postihnuté nesie pomenovanie Výtvarná súťaž profesora Karola Ondreičku.

 

                                                                                                          Dagmar Srnenská

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.