Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The Scholarship of Radislav Matuštík has been established in 2004.

Exhibition

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB

Mirbach Palace (show Contact)
3. 9. 2013 - 3. 11. 2013
Curators: Jana Luková, Martina Vyskupová

V posledných rokoch sme vo výstavnej činnosti slovenských múzeí a galérií mali možnosť sledovať zvýšený záujem o námety spojené so sakrálnym výtvarným umením. Po úspešnej minoloročnej výstave Mučenícke legendy, sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla pripraviť projekt Ave Mária, v ktorom sa orientuje na prezentáciu svojich zbierok starého umenia v kontexte mariánskej ikonografie. Do základného výberu bolo zaradených asi štyristo diel s touto tematikou, kurátorky sa sústredili najmä na autorské, provenienčné a typologické spracovanie zbierkových predmetov. Mnohé pritom pochádzajú z majetku miestnych kostolov, kláštorov, zrušených kaplniek či súkromných zbierok bratislavských duchovných.

Projekt je koncipovaný do dvoch častí – v prvej sa návštevník stretne s príbehmi z Máriinho života,  v druhej s rôznymi výtvarnými podobami a ikonografickými typmi jej uctievania. Z diel maľby a sochy prezentujúcich Máriino detstvo svojím spracovaním vyniká najmä obraz od Andreja Zallingera predstavujúci vyučovanie Panny Márie (1801), príbeh popisujúci navštívenie Alžbety Pannou Máriou zastupuje skica k oltárnemu obrazu z dielne známeho barokového maliara Franza Antona Maulbertscha z obdobia okolo roku 1760. Návštevníci budú mať možnosť uvidieť aj obraz Zoslanie Ducha Svätého, ktorý vytvoril Ferdinand Lütgendorff v roku 1833, pôvodne určený pre kostol v Devínskej Novej Vsi.

Z vystavených predmetov s málo známym ikonografickým námetom by sme chceli upozorniť na maľbu s témou vízie sv. Františka z Assisi v kaplnke Porziuncola (okolo 1770), ktorá bola pôvodne umiestnená v kostole klarisiek v Bratislave, kde krátko (od roku 1944) tvorila súčasť expozície cirkevného umenia zriadenej Ovídiom Faustom. O šírení mariánskeho kultu na našom území svedčia aj početné kópie milostných obrazov a sôch.

 

K najstarším prezentovaným dielam zo zbierky starej kresby a grafiky patrí zaujímavá kompozícia rytecky spracovaná Agostinom Carracim podľa predlohy Antonia Allegri da Correggia v roku 1586 s námetom Svätej rodiny so svätcami. K tematicky najpôsobivejším dielam patrí list vytvorený flámskym grafikom Janom Sadelerom I. podľa maľby Petra Candida v poslednej tretine 16. storočia, prezentujúci Ježiša medzi Pannou Máriou a sv. Jozefom. Zaujme aj žánrová kompozícia Svätej rodiny so sv. Annou v Jozefovej dielni spracovaná francúzskym rytcom Françoisom Ragotom podľa predlohy talianskeho umelca Francesca Vanniho. Výnimočné sú aj dve diela od Johanna Jacoba Haida a Bernharda Vogela z 18. storočia zobrazujúce Pannu Máriu a sv. Jozefa podľa obrazov Jána Kupeckého. K najvýraznejším dielam z 19. storočia patrí mezzotinta od rakúskeho umelca Vincenza Georga Kiningera s pôsobivým stvárnením Svätej rodiny, reprodukovaná podľa predlohy talianskeho maliara Pompea Battoniho. Obsahovo sú zaujímavé tiež faksimile z prelomu 19. a 20. storočia, vyhotovené podľa drevorezov nemeckého maliara a grafika Albrechta Dürera zo začiatku 16. storočia.

 

Pozornosť si zaslúžia aj letáky, ilustrácie hagiografických prác a drobná devočná grafika, ktorá súvisí s významnými pútnickými miestami (Mariazell, Marianka, Šaštín, Dubnica nad Váhom, Bratislava a iné). Na výstave bude sprístupnená aj väčšia skupina reštaurovaných diel, ktorú verejnosť doposiaľ nemala možnosť nikdy vidieť.

 

Výstava bude prístupná denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 h a bude k nej vydaná rovnomenná publikácia.

Publications for this exhibition

Ave Maria. Marian Iconography in the Collection of GMB
Authors: Jana Luková, Martina Vyskupová
Price: 4 €

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.