Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

DESIGN | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

 

Mirbach Palace, one of the Gallery´s buildings, dates back to 1768.

 

Exhibition

DESIGN

Author: Katedra designu VŠVU Bratislava
Mirbach Palace (show Contact)
16. 5. 2013 - 2. 6. 2013

 

 

 

Výstava katedry designu VŠVU Bratislava v GMB

 

 

Výstava katedry designu VŠVU na pôde GMB je súčasťou DAAD . Diplomové práce našich študentov predstavujú zavŕšenie 6-ročného štúdia. Rôznorodosť tém je zrkadlom záujmu mladých ľudí. Riešia nielen design ,ale veciam dávajú nový zmysel.

 

Škola je alfou i omegou. Tu sa veci pomenúvajú a neskôr z nich po zbytok života čerpáme. My musíme pri výučbe dizajnu súvislosti pomenovať. Designér je síce iba jedna časť celého procesu vzniku produktu, ale spôsob myslenia práve týchto ľudí môže zásadne ovplyvniť konečný výsledok a má dosah na ostatných. Vieme to a preto pri procese výučby – tvorbe dizajnu nového výrobku, kladieme si otázky a snažíme sa na ne odpovedať.

V súčasnej dobe Katedru dizajnu VŠVU v Bratislave tvoria tri ateliéry a prípravný kurz dizajnu. Štúdium to sú i zahraničné pobyty a stáže, spolupráca s domácimi a zahraničnými výrobcami a ateliérmi z iných škôl. Pravidelné prezentácie na súťažiach a výstavách sú spätnou väzbou kvality štúdia. Predpokladom úspechu je i kvalitný technologický park a vstupy externých odborníkov k individuálnym projektom v štúdiu, ktoré reagujú na aktuálne výzvy.  

 

Výstava je i akýmsi prelom medzi polohou študenta a profesionála. Je to vstup do komerčného prostredia . Opozitou v galérií už nie sú pedagógovia, ale verejnosť. Prirodzený kontakt otvára  nové vzťahy . Vtedy štúdium dáva zmysel a plní plnohodnotne svoju úlohu.

Doprajme si zážitok zo 100% čerstvého slovenského designu v GMB.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Katedra designu VŠVU Bratislava

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.