Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Reštaurovanie diel zo zbierky GMB na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

Between 1979 and 1993, there was the Gallery of a Child at the City Gallery of Bratislava. 

Exhibition

Reštaurovanie diel zo zbierky GMB na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave

Pálffy Palace (show Contact)
6. 5. 2011 - 5. 6. 2011
Curator: Patrícia Ballx

Galéria mesta Bratislavy dlhodobo spolupracuje s pedagógmi a študentmi Ateliéru reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papierovej podložke na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho absolventi tak majú možnosť prakticky aplikovať svoje poznatky pri reštaurovaní zaujímavých umeleckých diel, naša inštitúcia zas využíva ich odbornú prácu, aby zachránila poškodené a ohrozené zbierkové predmety.

Jedným zo študentov, ktorý pod odborným vedením Prof. Borisa Kvasnicu reštauroval v rámci praktickej diplomovej práce dva predmety z našej zbierky, bol aj Mgr. art. Jakub Gulyás. Tieto diela dnes máme možnosť prezentovať našim návštevníkom, spolu s fotodokumentáciou reštaurovania, na základe ktorej je možné vidieť celý náročný proces, počas ktorého dostávala kresba a grafický list pomaly svoju pôvodnú podobu.  

 Reštaurované diela:

 1. Epitaf Mikuláša I. Pálffyho, kresba tušom, 19. storočie, 77x57 cm, reštauroval Jakub Gulyás v roku 2010.

2. Moritz von Schwind, Julius Ernst: Die Symphonie (Symfónia, návrh na výzdobu divadla), oceľoryt, 1856, 97x55 cm, reštauroval Jakub Gyulás v roku 2010.

  

 

 

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.