Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

Paolo Veronese: Portrait of a Man | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava is an allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic.

Exhibition

Paolo Veronese: Portrait of a Man

Mirbach Palace (show Contact)
16. 4. 2011 - 30. 6. 2011
Curator: Anna Bisceglia

 

Príležitosť uskutočniť výstavný projekt s dielom takýchto výnimočných kvalít sa v našom prostredí nenaskytne často. Aj preto je galéria hrdá, že môže nadviazať na úspešné prezentovanie obrazu Jacopa Tintoretta Kristus a cudzoložnica  a predstaviť širokej verejnosti ďalšieho majstra  neskorej talianskej renesancie – Paola Veroneseho.

Veronese, vlastným menom Paolo Cagliari (Caliari) sa narodil v roku 1528 vo Verone. Vyučil sa v rodnom meste, najprv u otca, ktorý bol sochárom a následne u svojho strýka, maliara Antonia Badileho. Po niekoľkoročnom pobyte v Mantove sa v roku 1555 usadil v Benátkach. V meste a jeho okolí vytvoril spolu so svojou dielňou a spolupracovníkmi množstvo unikátnych diel, fresiek, oltárnych obrazov, portrétov, či interiérovej výzdoby víl a letných rezidencií bohatých benátčanov. Za jeho najznámejšie realizácie spomeňme monumentálne obrazy: Svadba v Káne Galilejskej (1563, Musée du Louvre), Hostina v dome Leviho  (1573, Galleria dell´Academia) a výzdobu Vily Barbaro (1560-61, Maser). Veronese bol dlho známy najmä pre výnimočnosť svojich kompozičných riešení, až výtvarní kritici 19. storočia začali vyzdvihovať aj jeho narábanie so svetlom a priezračnou, dekoratívnou farebnosťou. Zomrel v Benátkach v roku 1588.

Reprezentačný portrét neznámeho muža, ktorý našim návštevníkom predstavujeme patril medzi najcennejšie akvizície zbierky kardinála Leopolda de´ Medici, ktorý ho získal od svojho benátskeho agenta a zberateľa  Paola de Seru. Svedčí o tom aj korešpondencia oboch mužov. V roku 1659 napísal Sera Medicimu: „...ten portrét od Paola Veroneseho, ktorý som mal v pracovni, ten s tým plášťom podšitým kožušinou z rysa, ma stál dvesto dukátov.“ V minulosti bol zobrazený muž spájaný s talianskym humanistom a kardinálom Daniele Barbarom, túto atribúciu dnes viacerí autori spochybňujú. Veronesemu je pripisovaných niekoľko podobných portrétov, táto maľba býva datovaná do rozpätia rokov 1560 – 1565.

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Authors: Matej Krén / Juraj Krén
Curators: Kristína Zaťko Jarošová, Ivan Jančár
26. 9. 2019 - 31. 5. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.