Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

V. Zlínsky salón mladých 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Exhibition

V. Zlínsky salón mladých 2009

House of Art in Zlin
12. 5. 2009 - 13. 9. 2009
Curator: Daniela Carna

V. ZLÍNSKÝ SALON MLADÝCH 2009
Společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let

Zlínský salon mladých, zaměřený na tvorbu umělců do třiceti let, navazuje - stejně jako Nový zlínský salon - na významné zlínské kulturní aktivity třicátých a čtyřicátých let, na výstavy soudobého výtvarného umění Zlínské salony (1936-1948) a Výstavy mladých (1940-1943). Od roku 2006 probíhá toto trienále v partnerské spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a představuje též významné reprezentanty uměleckého dění na Slovensku. Přísně výběrová přehlídka si klade za cíl nejenom prezentovat již zavedené tvůrce, ale objevovat i dosud neznámé, anebo z různých důvodů opomíjené tvůrčí osobnosti. Zaměřuje se na práce nejvýraznějších osobností nejmladší, na uměleckou scénu vesměs teprve nastupující výtvarné generace. Výstava nepředstavuje úzce vymezený kurátorský pohled, ale snaží se představit nejširší spektrum toho, pro co se v soudobé odborné diskusi používá slovo umění. Proto ani nelze povahu děl letošního salonu shrnout do krátké charakteristiky. Snad jen z formálního hlediska můžeme konstatovat opět početnější zastoupení tzv. nových médií a videa.
Na nominaci umělců se nepodílel jeden kurátor či pouze zlínští galeristé, nýbrž vícečlenná odborná porota, složená z předních znalců současného umění z různých míst a odborných institucí obou zemí. Díla vzniklá v období posledních třech let, tedy v mezidobí čtvrtého a pátého Zlínského salonu mladých, budou instalována v kmenových prostorách pořadatelské instituce, v Domě umění a ve druhém patře zámku ve Zlíně. Přehlídku provází obsáhlý katalog, který navazuje na již zavedenou ediční řadu a tradičně přináší vedle biografických údajů k jednotlivým výtvarníkům spolu s reprodukcemi vystavených prací rovněž medailony věnované zúčastněným autorům. Dvěma vybraným účastníkům salonu budou uděleny ceny: Cena Václava Chada, kterou navrhuje česká výstavní jury pro autora nejvýraznějšího díla či souboru děl v rámci české části výstavní kolekce, a Cena Igora Kalného, navrhovaná slovenskou výtvarnou jury autorovi nejvýraznějšího exponátu či souboru děl v rámci slovenské části. Oceněná díla pak budou po dohodě s autory zakoupena do uměleckých sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která oběma laureátům uspořádá v průběhu následných tří let ve svých prostorách samostatnou výstavu.

V. Zlínský salon mladých je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví EU. Záštitu nad ním převzali ministr kultury České republiky Václav Jehlička, ministr kultury Slovenské republiky Marek Maďarič, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a primátorka statutárního města Zlína Irena Odrová.

Vernisáž 12. 5. 2009 v 17 hodin v Domě umění ve Zlíně

Salon mladých je organizovaný v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy (kontaktná osoba: Daniela Čarná, carna@gmb.sk, 5443 2807)

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Simone Frittelli
30. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Martin Vongrej
Curator: Jiří Ptáček
16. 6. 2020 - 6. 9. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Olja Triaška Stefanović
Curator: Bohunka Koklesová
11. 6. 2020 - 13. 9. 2020
Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.