Bratislava City Gallery ­– Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic
BRATISLAVA

ŠTVORVÝSTAVA | Galéria mesta Bratislavy | Allowance organisation of the City of Bratislava, capital of the Slovak Republic

Exhibitions


Explore the archive of exhibitions

DID YOU KNOW?

The City Gallery of Bratislava organises workshops for families with children?

Exhibition

ŠTVORVÝSTAVA

Authors: Jan Steklík - Otis Laubert - Monogramista T.D. - Igor Kalný
Pálffy Palace (show Contact)
30. 6. 2009 - 23. 7. 2009
Curator: Daniela Carna

K R E S B A prechádzala v histórii umenia rôznymi etapami vývoja. Menili sa jej podoby aj status. Kresba stojí na začiatku potreby vizuálneho prejavu pravekého človeka, je prirodzeným prejavom dieťaťa. Z pomocnej skice či štúdie pred vznikom definitívneho artefaktu, ktorá získala na význame v renesancii, sa na prelome 19. a 20. storočia stala plnohodnotným médiom schopným bezprostredne zachytiť autorskú ideu v jej najrozličnejších podobách, bez nutnej viazanosti s vizuálnym svetom. Vo svojej intimite, krehkosti a priamočiarosti, schopnosti byť pri zrode idey, si zachováva svoju špecifickosť, ktorá ju definuje voči iným médiám, ku ktorým neraz presahuje, a to aj napriek nenápadnosti a skromnosti, ktorá ju odsúva skôr do úzadia.

Výstava predkladá štyri príbehy štyroch autorov: Jana Steklíka (1938), Otisa Lauberta (1946), Monogramistu T. D. (1947) a Igora Kalného (1957 - 1987). Hoci podľa veku nepatria k tej istej generácii, spája ich blízky, konceptuálny spôsob hravého uvažovania a poetickej reflexie sveta a v neposlednom rade aj priateľstvo, ktoré malo v neslobode minulého režimu, počas ktorého vstupovali na neoficiálnu československú výtvarnú scénu, svoju nezastupiteľnú hodnotu. Jan Steklík vstúpil na výtvarnú scénu na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia, Otis Laubert a Monogramista T. D. na prelome 60. a 70. rokov, v časoch nastupujúcej normalizácie, a Igor Kalný v druhej polovici 70. rokov. Jedným z dominantných a pre dobu príznačných spôsobov komunikácie autorov neoficiálnej scény sa stali osobné stretnutia, diskusie a výstavy v neoficiálnych a polooficiálnych priestoroch. Ani pre jedného z týchto štyroch autorov nie je kresba výlučným médiom. Pre Jana Steklíka a Igora Kalného sa stala dominantnou, pre Otisa Lauberta a Monogramistu T. D. sprievodnou, no výraznou súčasťou tvorby.Napriek tomu, že ich kresby by sa na prvý pohľad mohli zdať neuchopiteľné, banálne a v niektorých prípadoch takmer neviditeľné, sú premyslenou, nie náhodnou, no predsa spontánnou hrou s významami a ich posunmi. Majú charakter intímnych denníkových záznamov ich tvorcov, odzrkadľujúcich proces ich uvažovania a vnímania. Sú to - slovami Jiřího Valocha - kresby o kresbách, ktoré nereflektujú výlučne vonkajší svet videného, skôr prenikajú do jeho neviditeľných javov, do podstaty myslenia a jeho štruktúr. Hovoria o malých veciach veľkého významu, sú básňami napísanými rečou výtvarného jazyka.


Kresba sa bez ohľadu na svoj formát spája s istým rozmerom intimity vo vzťahu k autorovi aj divákovi. Básne sa dajú vnímať najhlbšie, keď sa s nimi človek ocitá sám v tichu. Podobne je to aj s kresbami, ktoré vznikajú trpezlivým, niekedy až meditatívnym zaznamenávaním ich autorov. Nie sú to kresby na jedno pozretie, preto je na nás, či si ich v symbolickej rovine odnesieme so sebou a pristúpime k ich hlbšej reflexii.

Daniela Čarná

 

Publications for this exhibition

Jan Steklík, Otis Laubert, Monogramista T.D, Igor Kalný
Author: Daniela Čarná
Number of pages: 45
New price: 0,50 €

Newsletter

Do you want to know what´s new at the City Gallery of Bratislava?

Jan Steklík - Otis Laubert - Monogramista T.D. - Igor Kalný

Other exhibitions/actions


Pálffy Palace / Exhibition
Curator: Vladimír Kordoš, Marián Meško
21. 4. 2020 - 30. 8. 2020
Mirbach Palace / Exhibition
Author: Albín Brunovský
Curator: Ivan Jančár
12. 3. 2020 - 30. 8. 2020
 

Františkánke nám. 11, 815 35 Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays
11am - 6 pm

Pohľad z hradu Starhemberg
Author: Moritz Saint Genois
The photographs of works of art, promoting the exhibitions held at the City Gallery of Bratislava, published on the website, are subject to copyright protection under the Copyright Act. The City Gallery of Bratislava is not a copyright holder; it is the artist, or his/her heirs. The work of art becomes free more than 70 years after author´s death. The photographs of works of art published on the website can only be used with the prior written consent of the artist, his/her heir, or institution representing artist´s rights, otherwise it shall be regarded as copyright infringement.