Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Umenie zblízka | Galéria mesta Bratislavy | vzdelávací program, vzdelávanie umením, rozvoj tvorivosti; Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Umenie zblízka

 

UMENIE ZBLÍZKA je vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy, určený žiakom od 10 do 15 rokov na školách na celom Slovensku. Projekt má dvojročnú periodicitu a najbližšie vás budeme informovať o pripravovanom ročníku UMENIE ZBLÍZKA 8. Podrobné informácie o projekte ako aj o jednotlivých ročníkoch nájdete na webovej stránke www.umeniezblizka.sk.

 Program ponúka:
- priblíženie jedinečného a fascinujúceho sveta umenia 20. a 21. storočia;
- podporu tvorivého myslenia a zručností mladých ľudí;
- vnímanie estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete;
- metodický materiál pre pedagógov humanitných predmetov;
- zviditeľnenie Vašej školy na webovej stránke projektu, v katalógu a na výstave;
- návštevu Galérie mesta Bratislavy.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia.

fond-na-podporu-umenia.png

Kontakt:
Mgr. Vladislav Malast, vzdelávacie oddelenie
Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Tel./Fax: 02/ 5443 2807; e-mail: vzdelavanie@gmb.sk

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku www.umeniezblizka.gmb.sk

......................................................................................................................................

Vzdelávací program UMENIE ZBLÍZKA organizuje vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy pre žiakov druhých stupňov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku (vo veku 10 – 15 rokov). Mladým ľuďom približuje diela moderného a súčasného umenia odzrkadľujúceho svet, v ktorom žijeme, a podporuje ich vnímanie estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete.

Programom UMENIE ZBLÍZKA Galéria mesta Bratislavy symbolicky vychádza zo svojich brán, aby formou reprodukcií diel zo svojich zbierok priniesla moderné a súčasné slovenské výtvarné umenie 20. storočia priamo do škôl. Jeho cieľom je prepojiť moderné a súčasné umenie, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, so svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a ktorému nám umožňuje hlbšie porozumieť.

Tento program pozýva na dobrodružstvo komunikácie s výtvarným dielom, na jeho interpretáciu. V každom ročníku prinášame do škôl sedem reprodukcií diel zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, spolu s metodickým materiálom, akými rôznymi spôsobmi je možné diela využiť. Vzdelávací program UMENIE ZBLÍZKA sa koná každé dva roky, momentálne prebieha jeho tretí ročník.

CIEĽOM PROGRAMU JE:

•    sprostredkovať poznanie moderného a súčasného slovenského umenia mladým ľuďom,
•    zoznámiť mladých ľudí s dielom a jeho autorom,
•    ukázať možnosti prepojenia umenia s aktuálnym svetom okolo nás,
•    rozvíjať tvorivé myslenie a zručnosti mladých ľudí,
•    priblížiť umenie ako dôležitú a atraktívnu oblasť ľudskej činnosti. 


História programu UMENIE ZBLÍZKA

V piatich ročníkoch projektu UMENIE ZBLÍZKA boli doteraz predstavené
diela nasledujúcich umelcov:

 

MILAN ADAMČIAK

 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.